Akce školní družiny

Provoz ŠD od 25. 5. 2020

18.5.2020

Vyzvedávání žáků ze ŠD bude umožněno ve 13:30 hod. a v 16:00 hod.

Pokud budou rodiče požadovat odchod do 13:30 hod. nebo mezi 15:00 a 16:00 hod., bude mít žák lístek, že odchází ze ŠD sám a vychovatelka ho v daný čas pustí samotného domů.

Žáci budou mít na celý týden lístek s časy odchodu ze ŠD a vždy v pondělí ho předají vychovatelce.

Rodiče ani jiné osoby, které si děti budou vyzvedávat ze ŠD, nebudou mít přístup do školní budovy.

Renata Hermanová

 

Starší články