Placení obědů ve školní jídelně

č. účtu pro stravné: 019-0385567349/0800

 

číslo školní jídelny (výběr jídelny) 4884 

při přihlašování k objednávání obědů nezapomeňte vyplnit kolonku "výběr jídelny"

variabilní symbol - desetimístné číslo: 999900+osobní číslo žáka (vzor: 9999001111), pokud má žák pětimístné osobní číslo, je var.symbol: 9999011111

Ceny obědů platné od 1. 9. 2022

Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování se upravují ceny dle věku, kterého žáci dosáhli v daném školním roce.

Ceny obědů 
skupina strávníků cena oběda
mladší žáci (7 - 10 let) 33,- Kč
starší žáci (11 - 14 let) 35,- Kč
žáci 15 let a více 37,- Kč
cizí strávníci 80,- Kč

 Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování se upravují ceny dle věku, kterého žáci dosáhli v daném školním roce.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Viz: Vyhláška 107 ze dne 25. února 2005 o školním stravování.