Placení obědů ve školní jídelně

č. účtu pro stravné: 019-0385567349/0800

Ceny obědů platné od 1. 1. 2020

Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování se upravují ceny dle věku, kterého žáci dosáhli v daném školním roce.

Ceny obědů
skupina strávníků cena oběda
mladší žáci (7 - 10 let) 25,- Kč
starší žáci (11 - 14 let) 27,- Kč
žáci 15 let a více 29,- Kč
cizí strávníci 60,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Viz: Vyhláška 107 ze dne 25. února 2005 o školním stravování.

Ke stažení