Řád školní jídelny

S plným zněním Řádu školní jídelny se můžete seznámit v příloze.

Ke stažení