U jezinky v lese

15.10.2013

1. lísteček
Z přírodnin, které jsme si přinesli z lesa, děti vytvořily zahrádku pro Jezinku Bezinku.
Přejeme vám pěkné podzimní dny,

Jana Skleničková a Petra Čamková