Vyprávění dešťové hole - seznámení s muzikoterapií

11.2.2009

Oslovili jsme sdružení Potichounku, které se tímto tématem zabývá a domluvili jsme zorganizování akce v naší školce.
Šlo o setkání rodičů a dětí, jehož cílem bylo umožnit dětem i dospělým odhalit své vlastní hudební schopnosti a zažít při společném muzicírování  radost a pocit sounáležitosti. Každý si mohl vyzkoušet  hru na různé exotické nástroje, improvizaci, práci s mikrofonem a další činnosti, které člověka uvolní a posílí. Muzikoterapie rozvíjí celkovou hudebnost, zlepšuje komunikaci v rodině a je určitým návodem, jak podpořit děti v jejich rozvoji.
Rodičů sice nepřišlo mnoho, ale těm co tam byli se toto setkání moc líbilo. Tak snad dáme někdy repete ve větším počtu.