Podzim v MŠ

5.10.2010

Tak nám nastal podzim. Téma na září bylo "Za zelenými obry", tak jsme využili vše, co se stromy souvisí. Pozorovali je při procházkách v lese s využitím lupy, kreslili je, sbírali přírodniny a sestavovali z nich obrázky, dělali kůrotisky, lesík z mechů, smirglovali pařez, vyráběli skřítky Lesníčky, lisovali a obtiskávali listy, předškoláci si vytvořili herbář, a při hrách jsme užili spoustu legrace. Slunečné podzimní dny využíváme také na školní zahradě.