Zahradní slavnost k Mezinárodnímu dni dětí

4.6.2007

Dne 31. 5. 2007 jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den děti.
V 9.00 hodin nás přišli navštívit kamarádi z pěveckého sboru „MY“ ze ZŠ v Ukrajinské ulici. Předvedli pásmo pohádek a písniček z hádankami pro děti. Za správnou odpověď byly děti odměněny bonbónkem. Po vystoupení se všichni přesunuli na zahradu soutěžit. Děti sbíraly na své kartičky zvířátka – razítka za splněný úkol. Vítězil ten, kdo měl 8 razítek. K cestě za vítězstvím děti doprovázeli kamarádi – brouček a mravenec. Chtěly bychom poděkovat dětem ze Základní školy v Ukrajinské za krásné pásmo a za pomoc při organizaci soutěží. Posledním úkolem bylo společné focení všech zúčastněných. Domů si děti odnesly motýlky, letadýlka na dřevěné tyčce s bonbónky a bublifukem.

Vladimíra Ďurčanská