Jak třídíme odpad

8.2.2011

Zábavnou formou se děti seznámily s tím, které odpadky třídíme (plast, papír, sklo), do jakých popelnic (žlutá, modrá, zelená) a proč to děláme (odpad se recykluje tzn. že se z něj vyrobí znovu potřebné věci). Prakticky si děti třídění vyzkoušely s namalovanými obrázky, které představovaly předměty určené pro roztříděný odpad. Jako odměnu dostaly krabičku na svačinu.
 Petra Čamková