Seznámení se s profesí doručovatelky

9.5.2011

Při seznamování s lidskou profesí si děti přiblížily putování dopisu od odesílatele k adresátovi, co vše je potřeba udělat. Samy si napsaly (nakreslily) dopis pro své rodiče, vložily do obálky s nadepsanou adresou a známkou, a hodily si ho do schránky.
S prací doručovatelky (pošťačky) jsme měli to štěstí setkat se přímo v terénu a dozvěděli jsme se i k čemu slouží modrá schránka. Jestli to taky nevíte, zeptejte se dětí.

Karin Horešovská