Návštěva ekologického centra v Černuci

10.6.2011

Na našem očekávaném výletě za zvířátky do ekologického centra v Černuci se nám počasí vydařilo. Děti se podílely na výrobě másla. Viděly také výrobu tvarohu, a jak vzniká podmáslí a syrovátka. Nakonec vše ochutnaly. Na statku jsme viděli slepice, kohouty, husy, kachnu s kachňaty, kočičky, koníky a kozy, které jsme krmili pečivem přineseným z domova. Velkým zážitkem bylo pozorování asi hodinu narozeného kůzlátka. U ohníčku jsme opekli buřtíky a společně si zazpívali. Všem se nám výlet moc líbil.

K. Horešovská a P. Čamková