Závěrečná zpráva - hospodaření Spolku rodičů při MŠ za ŠR 2018/2019

9.10.2019

1. pololetí
V tomto školním roce bylo více pozdějších nástupů a nějaké odhlášky, a tak celkový počet dětí v 1. pololetí byl 142.

2. pololetí
Ve druhém pololetí bylo dětí 147. Na účet spolku přišlo 138 plateb, tedy zaploceno bylo 93%.

Hospodařilo se s přebytkem 4.447,- Kč, a to hlavně díky mnoha opožděným platbám, kdy už se pak nestihla zorganizovat další akce. Peníze se převedou do dalšího školního roku.

Přehled výdajů viz níže v tabulce. Co se týká výdajů za potřeby tříd, jednalo se především o potřeby na tvoření, vaření, příp. drobné odměny pro děti na soutěže či materiály pro práci s dětmi v rámci jednotlivých lístečků. V průměru šlo
o 3.940,- Kč na třídu (tedy cca 160,- Kč na dítě za pololetí).