Závěrečná zpráva - hospodaření Spolku rodičů při MŠ za ŠR 2019/2020

25.11.2020

1. pololetí

Celkový počet dětí v 1. pololetí byl 165. Na účet spolku přišlo 154 plateb, tj. 93%. Hospodařilo se s přebytkem 25.524,- Kč. S penězi se počítalo do 2. pololetí na výlet do naučného střediska ekologické výchovy Čabárna a další akce školky.

2. pololetí

Ve druhém pololetí bylo přihlášeno 167 dětí. Do konce března přišlo jen 106 plateb. Koncem května proběhla online diskuze výboru spolku a hlasování ohledně poplatků. Rozhodlo se, že vybrané peníze zůstanou a budou převedeny do dalšího ŠR a částečně se případně použijí na nákup vybavení do tříd. Oslovili se rodiče, kteří nezaplatili, ale jejichž děti využili MŠ v červnu. Díky tomu se podařilo vybrat dalších 15 plateb, tedy 121 dohromady.

Hospodařilo se s přebytkem 19.797,- Kč, tyto peníze budou převedeny do dalšího školního roku.

Přehled výdajů viz níže v tabuce. Přesto, že školka byla 2,5 měsíce uzavřena, stihlo se ještě divadlo a bubnování v únoru, proběhlo rozloučení s přdškoláky a část peněz se použila na nákup hygieny či potřeb do tříd.