Zápis ze zasedání Spolku rodičů a přátel MŠ Slunečnice: srpen 2018

8.11.2018

Datum a místo konání schůze:

30. 8. 2018, MŠ Slunečnice, Na Růžovém poli 2672, Kladno

Přítomni:

Marcela Vránová  - předseda
Kristýna Kadlečková - místopředseda
Lenka Součková - pokladní
Lenka Hejduková – člen výboru
Pavlína Košarková – člen výboru
Petra Venclíčková – člen výboru
Vladimíra Ďurčanská – kontrolní orgán
Ostatní členové výboru omluveni.


Program:

  1. Zahájení
  2. Plánované akce Mš září – prosinec, současný stav peněz na účtu, zálohy pro jednotlivé lístečky
  3. Termín členské schůze, program schůze, odstupující členové výboru
  4. Závěr
 

Průběh jednání:

  1. Zahájení - schůzi zahájila paní Marcela Vránová jakožto předseda spolku.
  2. Plánované akce MŠ září – prosinec 2018 + předběžný finanční odhad

K datu 30.8.2018 – zůstatek spolku 1,323 Kč (přebytek z předešlého školního roku)
Ujednány zálohy pro jednotlivé lístečky -> na první pololetí ve výši 4,000 Kč na lísteček  a ve druhém pololetí pak záloha 5,000 Kč na lísteček, jelikož se jezdí více na výlety a dělají se nejrůznější akce pro děti.

3. Termín členské schůze byl stanoven na 13.9. 2018 na 15:30. Informace jsou na internetu školky a vyvěšeny v

 jednotlivých lístečcích, včetně plných mocí v případě, že nebudou moci někteří rodiče dorazit.

  Program členské schůze:

  • schválení členského příspěvku na rok 2018/2019
  • dovolba nových členů do výboru spolku
  • odsouhlasení stanov a jejich změna v bodě III. Organizace spolku – svolávání členské schůze a to ze 30 dnů na 14 dní
  • finanční informace, co děti čeká v prvním pololetí

4. Závěr - Poděkování všem zúčastněným.


Zapsala: Marcela Vránová
Zkontrolovala: Kristýna Kadlečková
Zápis ověřila: Lenka Součková