Návštěva knihovny na Sítné

23.9.2013

Děvčata a kluci ze sedmého ročníku naší školy byli v letošním školním prvními, kdo se zúčastnil pravidelně navštěvovaných besed v pobočce kladenské knihovny na Sítné. 
7. A absolvovala v úterý 17. 9. téma Tajemství v temných uličkách a spolu s pracovnicí knihovny paní … prošly děti různé literární žánry, kde se tajemství v různých formách objevuje. Vyslechly si i ukázky z tvorby českých i zahraničních autorů.
7. B ve středu 18. 9.  měla na programu besedy téma Humor – koření života. Děti nacházely spolu s přednášející humor v nejrůznějších literárních žánrech, poslechly si zajímavé ukázky.
Obě témata byla završena kvizem, který posluchačům zúročil jejich pozornost i provedené poznámky.

Jana Baková