"Kde domov můj" - debata pro osmé ročníky

9.9.2014

Ve  čtvrtek  4. 9. 2014 se na naší škole konala debata na téma „Migrace. Kde domov můj?“ S žáky osmých tříd debatovali: Petr Pelikán, honorární konzul Súdánské republiky, Thuria  Saleh Mohamed  Adam a její sestra, Jiřina Dienstbierová,  ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, paní ředitelka, Blanka Chvojková, zástupci  Evropské komise a Lucie Dobešová.

Debatu  provázela  příprava tradiční súdánské kávy, pletení copánků, psaní  popelem na dřevěné tabulky, jež slouží súdánským dětem jako sešity. Autentičnost vyprávění podtrhla ukázka typického oděvu, který si žáci mohli vyzkoušet.  Součástí programu byla také výstava plakátů studentů uměleckých vysokých škol. Toto setkání otevřelo stejnojmenný  projekt, v rámci něhož se budou žáci blíže seznamovat s problematikou migrace a emigrace v dnešním světě. VIDEOGALERIE

Tereza Dobrá a Jana Bušniaková