Putovní výstava o historii Berlínské zdi

5.12.2014

Ve dnech 24. 11. – 3. 12. 2014 hostila naše škola putovní výstavu o historii Berlínské zdi. Žáci 7. – 9. ročníků tak získali jedinečnou příležitost spojit téma moderních dějin s německým jazykem, kulturními reáliemi NDR a SRN a připomenout si tak 25. výročí pádu jednoho ze symbolů železné opony.

S výchovně-vzdělávací aktivitou na bázi putovní výstavy má naše škola dobré zkušenosti již z minulého školního roku (Pavel Tigrid – Slovy proti totalitám).
Expozici opět tvořila sada 12 informačních panelů, které do zapojených škol v rámci tohoto projektu zapůjčuje ostravské sdružení PANT o. s.
Výstava počítá s aktivním zapojením žáků, proto každá ze zúčastněných tříd obdržela 2 pracovní listy (dějepis, německý jazyk) s instrukcemi k práci ve skupinách. Žáci se tak mohli zapojit do aktivit, v nichž detailně sledovali hlavní mezníky v historii Berlínské zdi. Předností výstavy byl i její záměr přiblížit žákům širší historický kontext budování a pádu Berlínské zdi, srozumitelným způsobem prezentovat spletité mezinárodní vztahy po 2. světové válce a během studené války a především poukázat na osudy jednotlivců spjatých s Berlínskou zdí. 
Osvědčeným způsobem prezentace této výstavy bylo uvedení role průvodců, kterou obstaraly skupiny žáků z 8. a 9. ročníků.
Výstava byla pro naši školu rozhodně přínosná – žáci se seznámili s nelehkým tématem prostřednictvím srozumitelné a zároveň zajímavým způsobem pojaté výstavy, pedagogové pak měli možnost využít aktivizační metody v práci s žáky jednotlivých ročníků.

Pavlína Kopecká a Bohuslav Rejzl