Obhajoba absolventských prací žáků 9. tříd

29.5.2015

Ve dnech 27. - 28. 5. 2015 se konala obhajoba absolventských prací žáků 9. tříd. Hodnotící porota se skládala ze třech členů a hodnotila zejména věcnou správnost, obsah vlastních myšlenek, spojení  více  oborů, nápaditost a originalitu zpracování, grafickou úpravu, gramatickou a stylistickou úroveň, využití více informačních zdrojů.

Na absolventské práci pracovali žáci během školního roku se svými vedoucími, které si sami vybrali z řad pedagogů. Jaké si letos absolventi zvolili téma se můžete podívat v příloze.

 

Ke stažení

  • 9.A [PDF, 115 kb]
  • 9.B [PDF, 91 kb]