Exkurze a workshopy mladých historiků

13.6.2016

Žáci historického praktika se v průběhu druhého pololetí zúčastnili několika zajímavých výukových programů. O naší únorové návštěvě Sládečkova muzea v Kladně jste se již mohli dočíst na webu školy.

V březnu jsme absolvovali celodenní zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“, který se zabývá problematikou kolektivizace v padesátých letech a zajišťuje ho nezisková organizace Post Bellum, o. p. s.
Děním v obci Úboč na Domažlicku nás provázeli pedagožka a lektorka zážitkových programů Ora Pechová a student herectví pražské DAMU František Čejka. Každý z účastníků získal kartu s informacemi o konkrétní postavě a začlenil se do své rodiny (Bajerovi, Jehlíkovi, Mastní, Suší, Vrbovi a Žáčkovi). Po přestavení se jednotlivých rodin a jejich životních osudů následovalo několik epizod ze života vesnice 50. let: žádání o ruku dcery, agitační schůze o vstupu do JZD, volby, rozhodování o „nepřizpůsobivých občanech obce“. Jednotlivé etudy byly doprovázeny diskuzí a dobovými filmovými ukázkami. Celé dění nejlépe vystihují názory účastníků:
„Moc se mi líbila myšlenka konkrétní vesnice. Nejvíce mě bavila část, kdy jsme kreslili své statky a lepili k nim osy života jednotlivých členů rodiny. Bylo zajímavé vidět, jak to v té době chodilo a poznat autentické příběhy lidí.“ Nikola K.
„Program se mi velice líbil. Nejvíc mě zaujalo divadlo a výpovědi pamětníků. Zjistil jsem spoustu nových informací o životě v 50. letech. Zajímavé role.“ Marek T.
„Workshop byl zajímavý, protože jsme si mohli zkusit, jak se žilo. Bavilo mě hraní v rodinách. Dalším velkým plusem akce byli Franta a Ora. Byli moc milí.“ Pavlínka T.
„Tento program byl hodně zajímavý. Všichni jsme si odnesli spoustu zážitků. Každý dostal svou postavu a hrál její osud. Naše rodina byla bohužel fiktivní a chudá, ale i tak jsem si to moc užila.“ Kristýna Ř.

O dalších exkurzích již jen telegraficky. V dubnu jsme se vydali po stopách TGM. Nejprve v muzeu T. G. Masaryka a poté zámeckým parkem v Lánech. V květnu jsme pak navštívili Lidice, kde jsme se prostřednictvím fotografií seznámili s příběhem obce. Následně jsme si s průvodkyní prošli pietní území a nakonec expozici muzea. Naše dějepisné putování jsme završili červnovou prohlídkou hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Více snad napoví naše fotogalerie (autorem většiny fotografií Dominik Fišer z 9.C).

Pavlína Kopecká, vyučující Hpr