6.B na besedě o Erbenově Kytici v Městské knihovně Kladno

6.5.2019

Ve středu 17. dubna 2019 jsme zavítali do Městské knihovny Kladno na Sítné. Cílem naší návštěvy bylo zjistit co nejvíce zajímavostí o titulu doporučené četby, kterým byla tentokrát Erbenova kniha balad, Kytice.

Po úvodní motivaci ve formě myšlenkové mapy jsme dostali zajímavý úkol. Spočíval v tom, že jsme měli založit facebookový profil právě tomuto stěžejnímu českému spisovateli. Díky tvorbě profilu jsme se dověděli mnoho podrobností z jeho života. Nejvíce nás zaujala jeho všestrannost. Má co nabídnout i dnešní generaci. Beseda nám představila Kytici v novém světle.

Další návštěvu knihovny plánujeme na podzim, kdy budeme vzájemně sdílet zážitky z četby komiksů.

Jana Bušniaková