Deváté třídy na exkurzi v Terezíně

6.5.2019

První květnový pátek jsme navštívili s devátými třídami Terezín. Exkurze byla završením projektu, na kterém jsme pracovali v posledních 14 dnech v hodinách - žáci se už ve škole seznámili s původem této pevnosti, s mapou Terezína a s jeho dvěma částmi, Malou pevností a samotným městem, prostřednictvím literatury se seznámili se životem v ghettu, četli jsme povídku Arnošta Lustiga, který Terezínem prošel, aby pokračoval dál do Osvětimi a přežil i pochod smrti...

Komentovaná prohlídka Malé pevnosti přinesla fakta, údaje, čísla, příběhy nelidského zacházení, příběhy odvahy a statečnosti. Génius loci, déšť a chlad, to vše násobilo účinek výkladu. Následoval přesun do města a prohlídka muzea v terezínském ghettu a prohlídka expozice v Magdeburských kasárnách. Fotografie, mapky, obrázky dětí, útržky z deníků, předměty denní potřeby. Svědkové přítomnosti lidí, kteří zde čekali na transport na Východ.

Holocaust. 6 000 000 lidí během pěti let. Jen pro původ. Za přihlížení celého civilizovaného světa. Uprostřed Evropy. Nedávno. Nedá se to pochopit. A je potřeba nezapomenout.

Mgr. Zina Nejedlá