Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

1.7.2019

Tradičně se předposlední den školního roku loučíme s deváťáky v hale školy. Na slavnostní vyřazení našich nejstarších žáků se přišli podívat jejich rodiče, prarodiče, pedagogové i kamarádi. Svátečně oblečení deváťáci obdrželi nejen vysvědčení, ale i pamětní a absolventský list a v šerpách se rozloučili s povinnou školní docházkou i s námi pedagogy milými slovy a písničkou.

Přejeme Vám, milí deváťáci, aby Vaše další životní kroky byly úspěšné, radostné a plné nových výzev!

Vedení školy