Zahájení školního roku

4.9.2019

Začal školní rok 2019/2020, a tak jsme mezi námi slavnostně přivítali na hale školy prvňáčky. Naši nejmladší žáci poznali své nové spolužáky, paní učitelku i vychovatelku a prvně usedli  do lavic ve svých třídách, kam za nimi přišli i jejich rodiče.

Školní rok ale začal nejen pro prvňáčky, ale i pro ostatní žáky školy, proto přejeme všem šťastné vkročení do nového školního roku, mnoho úspěchů i hezkých zážitků a rodičům a pedagogům pevné nervy a radost z toho, co děti dokáží.

Tentokrát jsme pro naše žáky připravili vylepšení vybavení ve školní jídelně, kam jsme zakoupili salátový pult, v němž budou mít strávníci k dispozici zeleninu a ovoce.

Věříme, že i tak přispějeme ke zlepšení stravovacích návyků našich dětí.

Vedení školy