14. ZŠ vrací živiny zpět do půdy s přispěním Statutárního města Kladna

12.2.2020

Logo KladnoKoncem roku 2019 jsme zažádali Komisi Rady města Kladna pro životní prostředí o dotaci na pořízení tří kompostérů o celkovém objemu 4 140 litrů od českého výrobce JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. Dotace byla poskytnuta v plné výši: 11 697,- Kč.

Kompostéry využijeme hlavně v předmětu pracovní činnosti – pěstitelské práce, který je určen žákům 6. a 7. ročníku. Než jsme kompostéry založili, byl bioodpad ze zahrady buď odvážen na skládku, nebo bez využití polehával na různých místech zahrady a tvořil nevzhlednou kulisu.

Proto si od kompostování slibujeme výrazné snížení nákladů za odvoz a likvidaci biologického odpadu, ať už ze školní jídelny či přímo ze zahrady. Konkrétně v kompostérech budeme zpracovávat hlavně posečenou trávu a listí, ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, skořápky ořechů, popel ze dřeva, hobliny a kůru, větvičky, papírové ručníky atd. Zároveň ušetříme náklady na pořizování drahých substrátů bohatých na humus. Tento substrát se bude postupně vytvářet jako hlavní využitelný produkt kompostérů.

Žáci budou moci na vlastní oči pozorovat koloběh živin, ale také se budou přímo podílet na zmírnění probíhající klimatické krize, což bude přínosem pro jejich ekologické uvažování.

Bc. Petr Hataš