Adaptační program 7.ABC na Sletišti

10.9.2020

První týden ve škole jsme věnovali třídnickým věcem, školnímu řádu a poučením o bezpečnosti, výměně učebnic a různé nezbytné administrativě. Všichni už jsme se tedy těšili na páteční adaptační program na Sletišti. Tady se děti celé dopoledne věnovaly různým soutěžím ve skupinách, sportovním aktivitám, teambuildingovým aktivitám, zaskákaly si na trampolínách, jezdily na kolečkových bruslích...

Letošní sedmáci spolu v loňském školním roce strávili v nových kolektivech šest měsíců a pak následovala dlouhá šestiměsíční pauza. Páteční adaptační program jim umožnil pobýt spolu a zažít se navzájem jinak, než jim to umožňují přestávky ve škole.

Od pondělka zasedneme ke knížkám a k sešitům a budeme se zase naplno učit. Adaptační program posloužil k tomu, že vedle sebe budou ve třídách sedět nejen spolužáci, ale snad někde i kamarádi.

Zina Nejedlá