Přání od sboru „My“

30.12.2020

Od konce října se scházíme online.  Nezpíváme-li, hrajeme. Naši oblíbenou zimní píseň „Pohádková“ nahrála naše Lucka Salačová.  Pro úplnost přikládáme text, kterým Vám přejeme do nového roku hodně štěstí, lásky a zdraví!

Pohádková nejen vánoční/ale i novoroční

Já zprávu Vám teď spěchám dát, že slavný den přichází.
Vůle zlá bude na věky spát, ať mír nás doprovází.
Už vyšla hvězda betlémská a na cestu nám září.
Ať cesta naše pozemská je plná šťastných tváří.
„Šťastné a veselé, ať naše hvězda je tu a tisíc let ať nezhasíná a láska vládne světu.
Šťastné a veselé, ať naše hvězda svítí a tisíc let ať nezhasíná pro děti našich dětí.“

Jana Bušniaková a sbor My