Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a závěr školního roku

2.7.2021

Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd je vždy podnětem k zamyšlení. Sledujeme slavnostně oděné dívky a mladé muže a ptáme se sami sebe, co jsme těmhle mladým lidem měli předat a co z toho, co jsme jim vštěpovali, padlo na úrodnou půdu, zda jsme je dostatečně připravili na budoucnost.

Život žáků a celých rodin tohoto ročníku byl výrazně ovlivněn celosvětovou epidemií, která znamenala v naší zemi distanční výuku v délce jednoho roku. Nejtěžší a nejdůležitější úkol - přípravu na přijímací zkoušky - museli letošní deváťáci zvládnout distanční formou. Podařilo se a letos jsme si mohli všichni - učitelé, žáci i rodiče - naplno uvědomit, že máme společný cíl a že nejlepších  výsledků dosahujeme, když ho zdoláváme společnými silami a v součinnosti.

I  když jsme z důvodů epidemiologických opatření mohli pozvat do školy jen rodinné příslušníky, vyřazení mělo sice komorní, ale velice příjemný a slavnostní ráz.

Oběma třídním učitelkám Mgr. Evě Štorkové a Mgr. Věře Ráczové se loučilo se třídami těžko, i letos došlo na slzy, v případě 9.B bylo dojetí umocněné tím, že paní učitelka třídní se loučila se svou poslední třídou...

Letošní absolventi prokázali, že jsou připraveni vykročit do další životní etapy.

A tak vám, milí deváťáci, přejeme hodně štěstí, radosti a životní inspirace!

Téměř celý rok distanční výuky museli ale zvládnout i žáci ostatních tříd a zvlášť ti nejmladší to neměli vůbec jednoduché. Jen těžko bychom distanční výuku  my učitelé i žáci zvládli bez pomoci rodičů.

Velké poděkování tedy patří všem žákům za to, že se snažili, a rodičům za to, že jim pomáhali a podporovali je.

Přejeme tedy i vám všem krásné prázdniny a dny plné pohody a sluníčka!