Projektový den - Malý vodohospodář

4.10.2021

Ve dnech 29., 30. 9. a 1.10. se zúčastnily třídy 3.A, B, C projektového dne – Malý vodohospodář. Žáci se v průběhu projektového dne seznámili s druhy nečistot, které jsou v odpadních vodách a s mechanickou nebo mechanicko-biologickou filtrací odpadních vod.

Dále žáci plnili zadané úkoly, které jim paní lektorka z Malé technické univerzity zadala. Mezi tyto úkoly patřila například i stavba modelu čističky odpadních vod.

Mgr. Lenka Lukášová