Projektový den ve 4.A

25.11.2021

Dne 15. 11. 2021 se žáci třídy 4. A zúčastnili projektu Malé technické univerzity na téma „Stavitel mostů“.

V úvodu projektu se žáci dozvěděli zajímavé informace o nejvýznamnějším českém panovníkovi - Karlu IV. Paní lektorka pomocí obrazového materiálu žákům přiblížila pověst o stavbě Karlova mostu. Následně žáci pracovali ve skupinách, navrhovali různé mosty, pomocí kostek se naučili způsob vázání cihel, stavění pilířů a oblouků.

V závěru každý zúčastněný získal titul „Stavitel most“. Projektový den se všem moc líbil.

Mgr. Vladimíra Nováková