Projektový den - Stavitel města v 1.B

2.11.2022

V měsíci říjnu proběhl v prvních ročnících projekt  s názvem Stavitel města. Žáci si během něj  uvědomili, které budovy a zařízení  jsou důležité pro chod města a život v něm. Seznámili se i s piktogramy  staveb (nemocnice, policie, pošta, hasiči, škola….) a použili je při sestavování společného města.

Z Lega ve dvojicích postavili danou budovu a potom ji začlenili do již připraveného modelu. Postavené město zakreslila každá skupina  do pracovního listu jako kartografové. Plněním sportovních disciplín mohly skupiny ještě získávat piktogramy důležitých staveb pro zhotovení vlastního  plánu města.

Žákům se projekt velmi líbil, všechny zadané úkoly plnili s elánem a zaujetím. Pěkně spolupracovali ve dvojicích i skupinách.

Alena Procházková