Vánoční jarmark

6.12.2022

Písně Jsou svátky a Půlnoční, kterou krásně zazpívaly všechny tři pěvecké sbory naší školy, zahájily  tradiční vánoční jarmark, k němuž jsme se po třech letech opět mohli vrátit.

A naši žáci toho opravdu využili! Se svými učitelkami a učiteli připravili spoustu výrobků. V hojné míře se zapojili i rodiče a jiní rodinní příslušníci, což se na rekordním výtěžku z jarmarku projevilo! Vybrali jsme 63 993 Kč, z čehož část zůstává školní družině, 5000 Kč je školním parlamentem odsouhlasený sponzorský dar záchranné stanici Aves a část výdělku tentokrát vracíme třídám za jejich snahu a práci.

Zároveň požádáme školní parlament o náměty, jak naložit se zbylými penězi.

Děkujeme všem žákům, učitelům, ale i rodičům a ostatním  za práci a iniciativní zapojení do naší již tradiční oblíbené akce a přejeme všem příjemný a klidný předvánoční čas.

Vedení školy