Vánoční koncert školních pěveckých sborů

20.12.2022

Pod vedením našich učitelek Jany Bušniakové, Viktorie Hermanové a Antónie Križovenské se v pondělí 19. 12. 2022 od 17:00 hodin uskutečnil krásný koncert pro rodiče, prarodiče, sourozence a přátele školy. V úvodu koncertu zpíval kompletní sbor – Skřivánci, Sedmihlásek a My -  píseň Půlnoční.

Dále zazněly písně Vánoce na míru, Adeste Fideles i  Pohádková vánoční. V závěru hudebního vystoupení se opět všechny tři jednotlivé sbory spojily, aby zazpívaly závěrečnou píseň Hádej.

Celá hodina koncertu se nesla ve velmi příjemné předvánoční atmosféře. Veliké poděkování patří paním učitelkám, které pěvecké sbory vedou, ale také velké opoře sborů Petře Hladíkové, zvukařům Petře Kohoutové a Petru Hatašovi i všem, kteří pomáhali s dozory a přípravou.

Krásné a pohodové Vánoce 
přeje vedení školy a pěvecké sbory Skřivánci, Sedmihlásek a My