Velikonoční jarmark

21.4.2023

Dne 4. dubna se konal na naší škole Velikonoční jarmark.  Žáci všech tříd se zapojili do příprav a výroby různých dekorací a drobných dárků, jako jsou zápichy do květináčů, barvená vajíčka, velikonoční košíky a další. Z domovů potom žáci přinesli napečené mazance, zajíčky, muffiny a jiné dobroty.

Celá akce se nesla v rušném a  pohodovém duchu, a to díky hojnému zájmu rodičů, žáků a dalších návštěvníků.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na přípravě a organizaci jarmarku podíleli, stejně jako těm, kteří nás navštívili a podpořili nás svou účastí.

Zina Nejedlá