Absolventské práce 9. tříd

30.5.2024

Ve dnech 27. a 28. 5. 2024 proběhly na naší škole obhajoby absolventských prací, a tak se naše škola opět oděla do slavnostní atmosféry. Žáci devátých tříd ve svátečním oblečení, paní učitelky a páni učitelé proměnění na zkoušející a přísedící, čilý ruch v hale školy i po chodbách, lehká nervozita a slova podpory od spolužáků i vyučujících, takhle nějak vypadala atmosféra těchto dvou odpolední.

Žáci opět prokázali, že umí napsat odbornou práci, včetně všech náležitostí, které se k odbornému textu pojí, a zároveň si svou práci dokážou obhájit před komisí.  Pro nás, učitele, byly obhajoby opět skutečným svátkem, neboť jsme na vlastní oči viděli, že se žákům na naší škole dostalo kvalitního vzdělání, při němž rozvíjeli kompetence skutečně potřebné pro život - od komunikace, učení a řešení problémů, až po v současnosti tolik potřebné digitální kompetence.

Náročný devátý ročník, ve kterém museli žáci zvládnout přípravu na přijímací zkoušky a absolventskou práci, mají absolventi téměř za sebou.

Gratulujeme!

Zina Nejedlá