Aktuality ze ZŠ

Strategie školy v on-line vzdělávání

16.10.2020

V souvislosti s nově zavedenou distanční výukou se ve společnosti objevují dva naprosto odlišné trendy, reflektující názorová hlediska těchto  skupin. První stanovisko vychází z předpokladu, že distanční vzdělávání bude v praxi kopírovat prezenční výuku, a to nejen po stránce obsahové, ale také z hlediska jejího rozsahu. To se v moderní pedagogice považuje za nevhodný a nezdravý přístup k distanční výuce pro žáky i učitele.  Návrh, který tato část veřejnosti zastává, je realizace vzdělávacího procesu v klasickém rozsahu a za podmínek distanční výuky.

Druhý trend zohledňuje metodiku pro školy o vzdělávání distančním způsobem (garantovanou ministerstvem školství) a preferuje potenciál distanční výuky a možnosti žáků pracovat na zadaných úkolech vlastním tempem. Tento trend podporuje i naše škola.

Podle našeho názoru by neměli žáci trávit před monitorem větší část dne. Žáci se s pedagogy setkávají pravidelně v on-line prostředí. Ti jim při takovém setkání zadávají úkoly, samostatnou práci a případně vysvětlí nejzásadnější fakta. Poté mohou s dětmi řešit, jak si naplánují vypracování zadané práce, jsou jim k dispozici ke konzultacím a vše s nimi následně vyhodnotí. Tento trend distanční výuky přispívá k rozvoji samostatného učení dětí.

Vedení školy

Obědy ve školní jídelně

16.10.2020

Od pondělí 19. 10. bude umožněno pro žáky stravování ve školní jídelně po dobu distanční výuky, tedy do 23. 10.

V době podzimních prázdnin nebude školní jídelna v provozu. Žáci si musí objednat obědy v objednávkovém systému.

Obědy se budou vydávat

  • pro 1. stupeň od 11:00 do 11:30 hod.
  • pro 2. stupeň  od 11:30 do 12:00 hod.

Žáci nebudou procházet šatnami, ale přijdou do jídelny vchodem do pergoly, tudíž musí mít s sebou přezůvky a roušku, kterou odloží až při konzumaci jídla.

Vedení školy

Režim školy od 14. 10. do 1. 11. 2020

13.10.2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Nebude poskytována školní družina, objednané obědy ve školní jídelně budou hromadně odhlášeny.

Od 14. 10. do 23. 10. všichni žáci 1. i 2. stupně přecházejí na distanční vzdělávání.

Od 26. 10. do 30. 10. následují podzimní prázdniny, ve kterých se nebude realizovat distanční výuka.

Způsob a nástroje distanční výuky v naší škole jsou uvedeny ve Školním řádu, oddílu XIV. Pravidla týkající se provozu školy vzhledem ke COVID 19.

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost se distančně vzdělávat (tato povinnost vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 184a., žádáme zákonné zástupce, aby omlouvali své děti v případě onemocnění, kdy žák nebude moct plnit distanční výuku,  dle Školního řádu - viz bod VIII., odstavec 3.

Organizace distanční výuky je pro zákonné zástupce a žáky dostupná na webu Výuka z domova, na nějž získají odkaz ve Škole OnLine.

Vážení rodiče,

uvědomujeme si, že stejně jako na nás, na děti, tak i na vás klade distanční výuka zvýšenou zátěž, kdy zvláště dětem na 1. stupni se musíte věnovat, aby výuku zvládly.

Žádáme vás tedy o spolupráci a o komunikaci s pedagogy, abychom se včas dozvěděli o případných problémech, které s distanční výukou máte. Ke komunikaci s učiteli prosím využívejte buď jejich služební emaily, nebo Školu OnLine, ve které zároveň budete mít informace o průběhu vzdělávání vašich dětí a informace týkající se provozu školy.

Pokud někdo řešíte potíže technického charakteru, ale máte připojení k internetu na PC, má škola nyní omezenou možnost zapůjčit vám na základě písemné žádosti zákonného zástupce chromebooky.

Pokud vůbec nemáte možnost, aby vaše dítě pracovalo online, informujte vaši třídní učitelku/třídního učitele a pro daného žáka budou materiály k výuce připraveny ve škole.

Většina žáků s nástroji distanční výuky umí pracovat, protože to zvládli na jaře, a nyní jsme je s prostředím, ve kterém výuka bude probíhat, seznámili znovu.

Nejtěžší zkouška čeká zřejmě na naše prvňáčky, kteří si nyní ani zadání práce sami nepřečtou. Paní učitelky budou minimalizovat nároky a požadavky na domácí výuku tak, aby ji děti s pomocí svých rodin zvládly.

Vždy vám všichni budeme ochotni pomoci, odpovědět na dotazy, případně poradit. Jen vás žádáme, abyste v tom své děti nenechali, neboť naše možnosti končí za dveřmi školy a k práci doma je můžeme nyní přesvědčit jen špatným hodnocení, čemuž bychom se chtěli vyhnout.

Přeji vám pevné nervy a především zdraví a věřím, že se 2. listopadu sejdeme s našimi žáky ve škole.

Mgr. Blanka Chvojková

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

2.10.2020

Od 5. října jsou stanovena omezení výuky, která se týkají:

  1. hudební výchovy, jejíž součástí nebude zpěv
  2.  tělesné výchovy na 2. stupni - nebude se cvičit, ale v rámci Tv se bude chodit na vycházky, tělesná výchova na 1. stupni omezená není
  3. zájmového vzdělávání, na němž není povolena účast

Vedení školy

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

17.9.2020

Dle nařízení MZd od pátku 18. 9. budou muset mít žáci na 2. stupni nasazenou roušku po celou dobu výuky, tedy i ve třídách.

Vedení školy

Od čtvrtka 10.9. žáci do školy v rouškách

9.9.2020

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice.

Platí to i pro žáky prozatím ve společných prostorách školy.

Žádáme proto, aby všichni žáci přišli do školy vybaveni rouškou.

Vedení školy

Pravidla vstupu do školy

5.9.2020

Prosíme všechny rodiče a další externí návštěvníky, aby vstupovali do školy pouze s příslušnými ochrannými prostředky (zakrytá ústa a nos rouškou atd.). Chránit tak budete sebe, nás a hlavně děti. Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Erasmus E.CH.O. 2019-2021

9.9.2019

Již potřetí uspěla naše škola v náročné konkurenci českých základních škol, které se účastnily vyhlášené výzvy v rámci evropského programu mobility mládeže Erasmus.

Projekt ECHO - Sounds of Europe  v letošním a příštím školním roce představí formou mezinárodních koncertů v Portugalsku, Švédsku a v Itálii talentované dětské hudebníky a zpěváky a pomocí IT-tools přiblíží všem čtyřem školám běžný život, tradice a zvyky v těchto zemích, a to vše na kosmopolitně - hudební vlně společných skladeb v anglickém jazyce i v jazyce dalších spřátelených zemí.

Více informací o účasti naší školy v projektu Erasmus

Projekt "Bádáme a objevujeme"

1.9.2019

Ve školním roce 2019/2020 a následujícím školním roce 2020/2021 se naše škola zúčastní projektu "Bádáme a objevujeme", který je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více informací o projektu Bádáme a objevujeme