Aktuality ze ZŠ

Výměnný pobyt žáků základních škol ve Francii – Vitry sur Seine

26.1.2023

Magistrát města Kladna pořádá výměnný pobyt žáků základních škol ve Francii – Vitry sur Seine od 7. 7. – 21. 7. 2023

Výměnného pobytu se ze školy zúčastní 1 žák/žákyně, budou vybráni  2 náhradnici.

Ředitelka školy stanovuje pro výběr účastníků následující kritéria:

1) trvalé bydliště žáka na Kladně po dobu delší než 6 měsíců
2) žák navštěvuje 9. ročník
3) dobrá zdravotní způsobilost žáka (fyzicky i psychicky náročnější pobyt)
4) velmi dobré studijní výsledky žáka, ale i jazykové schopnosti, reprezentace školy v soutěžích i v jiných aktivitách

Kolektivy žáků 9. tříd společně s třídními učitelkami navrhnou do pondělí 06. 02. 2023 z každé třídy 2 žáky (celkem 6 žáků), z nichž 1 účastníka a 2 náhradníky vybere pedagogický sbor a vedení školy.

Výsledky pak budou zveřejněny nejpozději 28.02.2023.

Mgr. Blanka Chvojková, ředitelka školy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

17.1.2023

Zápis do prvních tříd proběhne letos ve dnech

  • 21. dubna od 14:00 do 18:00 hodin
  • 22. dubna od 9:00 do 12:00 hodin

Termín náhradního zápisu je stanoven na 2. května od 13:00 do 14:00 hodin.

Všechny další informace týkající se zápisu, náhradního zápisu a dnů otevřených dveří najdete v sekci Pro rodiče - Pro budoucí prvňáčky.

Projekt "Úspěšně se vzděláváme"

1.9.2021

Ve školním roce 2021/2022 a následujícím školním roce 2022/2023 se naše škola zúčastní projektu "Úspěšně se vzděláváme", který je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více informací o projektu Úspěšně se vzděláváme