Aktuality ze ZŠ

Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd

18.6.2021

Na konci června letošního roku odchází z naší školy po ukončení povinné devítileté školní docházky 60 chlapců a děvčat.

6 uchazečů bylo přijato ke studiu na gymnáziích, 3 na lyceích, 35 na středních odborných školách s maturitou a 15 uchazečů bude dále studovat v odborných učilištích.

Přijímacím řízením ke studiu na osmiletých gymnáziích prošli letos úspěšně 2 žáci pátého ročníku.

Chlapci a děvčata, přejeme Vám všem mnoho úspěchů v dalším studiu i v osobním životě.

Za vedení školy a celý pedagogický sbor: Mgr. Pavlína Serbousková, výchovná poradkyně školy

Při výuce bez roušek!

7.6.2021

Žáci  nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazení.  Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, při pohybu ve společných prostorech) zůstává stejný režim jako doposud.

Blanka Chvojková

Pracovní příležitost

4.6.2021

Základní škola přijme od září asistenta pedagoga na 25 hodin týdně. Požadujeme Střední odbornou školu s pedagogickým zaměřením nebo kurz asistenta pedagoga.

Strukturovaný životopis prosím zasílejte na info@14zskladno.cz

Odklad školní docházky ve školním roce 2021-2022

26.5.2021

Vážení rodiče,

rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte na školní rok 2021/2022 si můžete vyzvedávat od pondělí do pátku od 8:00 do 13:00 hodin.

Režim školy v návaznosti na usnesení vlády s účinností od 17. 5. 2021

13.5.2021

Konec distanční i rotační výuky!

 

Od 17. 5. 2021 se do školy vrátí všichni žáci k prezenčnímu vzdělávání.

Žáci všech tříd se budou vzdělávat podle rozvrhu ve Škole OnLine, nebude se vyučovat zpěv v hudební výchově a tělocvik ve vnitřních prostorách školy.

Zároveň se ruší povinnost dodržovat homogenitu tříd, a tak se žáci opět začnou dělit do skupin jazyků, pracovních činností, volitelných předmětů, případně tělesné výchovy.

POZOR!!! ZMĚNA V TESTOVÁNÍ!!!

Žáci 1. - 7. tříd + žáci 8. a 9. tříd, kteří se nebudou v pátek 14. 5. testovat PCR testy, se budou v pondělí 17. 5. testovat antigenními testy.

V období do konce školního roku (podle aktuálního nařízení vlády) se budou jedenkrát týdně testovat všichni žáci antigenními testy schválenými Ministerstvem zdravotnictví a distribuovanými do škol. Další informace k povinnému testování žáků zůstávají stejné.

Rovněž mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 5. 2021 týkající se povinnosti ochrany dýchacích cest zůstává beze změny.

Provoz školní družiny je 17. 5. obnoven pro přihlášené žáky včetně ranní družiny.

Vzhledem k tomu, že skončila distanční výuka, žádáme žáky, aby do konce příštího týdne (21. 5.) vrátili vypůjčené chromebooky.


Nástupy a koncovky žáků od 17. 5. 

Třída

Nástup

do školy

Konec vyučování (od 17.5. do odvolání)
    Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. A 7:35 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
1. B 7:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
1. C 7:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
2. A 7:35 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
2. B 7:40 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
2. C 7:45 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
3. A 7:35 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
3. B 7:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35
3. C 7:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
4. A 7:35 12:35 12:35 13:35 12:35 12:35
4. B 7:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
4. C 7:45 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35
5. A 7:35 13:25 12:40 12:40 12:40 12:40
5. B 7:40 12:45 12:45 13:25 12:45 12:45
5. C 7:45

13:25

12:45 12:45 12:45 12:45
6. A 7:35 13:30 13:20

13:15 LT

11:40 ST

13:20 13:30
6. B

7:40

13:35 13:30

13:15 ST

11:40 LT

13:30 13:30
6. C

7:45

7:35 (Po)

13:25

13:25 13:15 13:25 11:40
7. A 7:35 13:15 13:30 13:30 13:20 13:15
7. B 7:40 13:15 13:30 13:30 13:15 13:25
7. C

7:40

7:25 (Po)

13:15 13:30 13:30 13:15 13:30
8. A 7:35 13:30 13:15 13:20 13:30 13:30
8. B 7:40 13:30 13:15 13:20 13:30 13:20
8. C

7:45

7:35 (Po)

13:30 13:25 13:20 13:15 13:30
9. A 7:35 13:20 13:30 13:20 13:30 13:20
9. B 7:40 13:20 13:25 13:30 13:30 13:25

Testování žáků - PCR testy

15.4.2021


Vážení rodiče,
máme za sebou první týden povinného testování ve škole s negativním výsledkem, ale s pozitivní zprávou, že to všechny děti zvládly. Přestože jsme ani na chvíli nepochybovali o šikovnosti našich žáků, chceme vám poděkovat za spolupráci a vstřícnost, protože právě s vašim přispěním mělo testování ve škole hladký průběh.


Dnes ráno jsme dostali informaci, že Rada města Kladna rozhodla o realizaci zkušebního testování všech předškolních  dětí v mateřských školách  a všech žáků 1. stupně v základních školách  formu PCR testů na přítomnost viru COVID-19 ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových soustav zajišťovaných laboratořemi společnosti SPADIA LAB, a. s., a to pro období 19. - 30. 4. 2021. Forma tohoto testování byla ověřena na Základní škole a Mateřské škole Kladno, Norská 2633 a Základní škole a Mateřské škole Kladno, Vašatova 1438 v rámci provozu určených škol pro děti zaměstnanců složek IZS.


V případě mateřských škol proběhne zkušební testování přítomných dětí PCR testy v pátek 16. 4. a v pátek 23. 4. 2020. Z toho vyplývá, že v období 16. a 17. týdne nebudou již prováděny žádné antigenní testy (poslední antigenní testy proběhly ve čtvrtek 15. 4. 2021).  


V případě rotačního režimu základních škol proběhne testování PCR testy v pondělí 19. 4. 2021 pro žáky na prezenční výuce v 16. týdnu.


Žáci přítomni na prezenční výuce v 17. týdnu budou testování PCR testy v pondělí 26. 4. 2021.


Ve stejné dny (pondělí 19. 4. a pondělí 26. 4. 2021) musí v souladu s metodickými pokyny MŠMT proběhnout i testování antigenními testy tak, aby žáci mohli po negativním výsledku ihned zahájit výuku. Žádné další antigenní ani PCR testy nebudou již v období 16. a 17. týdne prováděny.  


V následujícím období po bezplatném zkušebním testování, budou mít rodiče  možnost případného pokračování testování na přítomnost viru COVID-19 pomocí šetrných PCR testů, ovšem úhrada ze strany Města nebude již zajišťována. Cena za provedení jednoho PCR testu by měla být 150,- Kč včetně DPH. Test rodič nebo žák uhradí ve škole.


Informace k postupu testování:

Pro testování tímto PCR testem je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte. Za tímto účelem využijte, prosíme, formulář, který je přístupný na webových stránkách školy. Pokud máte možnost, formulář si vytiskněte, vyplňte a v pondělí ho vaše dítě odevzdá ve škole. Jestliže vám tento způsob nevyhovuje, je nutné si vyzvednout formulář během pátku ve škole nebo ho v pondělí podepsat na místě. Žáci, kteří jsou dnes ve škole, přinesou zítra formulář domů.

  • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky  onemocněníCOVID-19
  • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně  v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování  izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním  výsledkem. Tuto skutečnost musí žácí prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní  testování dle harmonogramu školy. 

Pokud rodiče nebudou souhlasit s testování svého dítěte PCR testem, bude se žák nadále testovat 2x týdně antigenními testy - viz informace z minulého týdne.


Při pozitivním výsledku testování bude kontaktován zákonný zástupce dítěte. Ten má za úkol obrátit se na příslušného pediatra. Zároveň platí, že tomuto dítěti nebude umožněna účast na prezenční výuce.


Mgr. Blanka Chvojková

Ke stažení:

Erasmus E.CH.O. 2019-2021

9.9.2019

Již potřetí uspěla naše škola v náročné konkurenci českých základních škol, které se účastnily vyhlášené výzvy v rámci evropského programu mobility mládeže Erasmus.

Projekt ECHO - Sounds of Europe  v letošním a příštím školním roce představí formou mezinárodních koncertů v Portugalsku, Švédsku a v Itálii talentované dětské hudebníky a zpěváky a pomocí IT-tools přiblíží všem čtyřem školám běžný život, tradice a zvyky v těchto zemích, a to vše na kosmopolitně - hudební vlně společných skladeb v anglickém jazyce i v jazyce dalších spřátelených zemí.

Více informací o účasti naší školy v projektu Erasmus

Projekt "Bádáme a objevujeme"

1.9.2019

Ve školním roce 2019/2020 a následujícím školním roce 2020/2021 se naše škola zúčastní projektu "Bádáme a objevujeme", který je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více informací o projektu Bádáme a objevujeme