Mezinárodní projekt Comenius - Magic of Universal Sound for Intercultural Creativity

5.11.2012

Základní a mateřská škola Ukrajinská Kladno se může pochlubit úspěšným zařazením do projektu Comenius, díky němuž se stává české školství mnohem více otevřené evropským trendům ve vzdělávání. Cílem tohoto projektu je mezinárodní spolupráce zúčastněných škol, která vede k aktivnímu zapojení studentů a učitelů jak v jejich domácím prostředí na dílčích aktivitách, tak při výjezdech a praktickém zapojení se do výuky na školách zahraničních.

Každý z projektů nese určité zaměření, které je společně pro všechny zúčastněné země dobře uchopitelné. Letošní a následující školní rok se budou žáci v turecké Antalye, slovinské Ptuji, anglickém Birminghamu, německém Regensburgu, italské Adrii a v neposlední řadě v ZŠ Ukrajinské v Kladně věnovat hudbě i tanci, seznamovat se s tradicemi a zvyky jednotlivých zemí, vytvářet společné písně, a to jak za pomoci svých učitelů, tak při komunikaci prostřednictvím videokonferencí při výuce a vzájemných návštěvách.

Spojení mezi školami a jejich žáky bude dále udržováno vytvořením společných webových stránek, psaním tradičních dopisů i on-line lekcí. K realizaci tohoto rozsáhlého projektu získala naše škola evropskou dotaci ve výši 20.000 €, která bude využita především k plánovaným výjezdům  žáků i učitelů.

Doposud se uskutečnily dvě setkání zástupců partnerských škol a to v Antalye a Adrii, na nichž byl probrán především program budoucích setkání a úkoly jednotlivých škol. Další schůzky, kterých se zúčastní i děti, se zaměří na prezentaci vlastní tvorby, hudebně pohybová vystoupení a projektové vyučování.

Šest žáků bude v Regensburgu zpívat a tančit tradiční lidové tance, čtyři žáci v Birminghamu představí vybraného českého skladatele a v závěru projektu se žáci kladenské školy zúčastní koncertu v Antalye, na kterém zazní písně v jazycích jednotlivých partnerských zemí.

Díky tomuto projektu získají  děti z naší školy šanci poznat jiné země, aniž by bylo nutné financování výjezdů jejich rodiči. Jedná se tedy o jedinečnou příležitost propojit kultury, myšlení a zpestřit školní výuku, a to vše za využití znalostí anglického jazyka, které se budou tímto projektem u žáků prohlubovat.

Účastníci projektu