Poslední setkání partnerských škol projektu Comenius

13.6.2014

Ve dnech 28. 5. – 2. 6. 2014 se uskutečnilo závěrečné setkání partnerských škol projektu Comenius, jehož organizace se tentokrát ujala naše škola. Touto událostí byl završen dvouletý cyklus, v němž se partnerské školy z Turecka, Slovinska, Itálie, Velké Británie, Německa a ČR spolupodílely na vedení projektových aktivit pod záštitou partnerství škol s titulem Magic of Universal Sound for Intercultural Creativity.

Mezinárodní spolupráce partnerských škol projektu Comenius probíhá obvykle na bázi sdíleného tématu, která vede zapojené žáky a učitele k poznatkům o kultuře, tradici a mentalitě zemí partnerských škol. V uplynulých dvou letech se všech šest škol našeho projektu podílelo na společných aktivitách, tematicky souvisejících s národní hudbou a tancem zemí partnerských škol.

Hlavním bodem tohoto posledního setkání byla schůzka koordinátorů partnerských škol, kteří měli zhodnotit průběh společných projektových aktivit v uplynulých dvou letech, tzn. přípravu videonahrávek, práci na společném projektovém webu apod. Pro zahraniční hosty byl během tohoto projektového týdne zajištěn bohatý kulturní program, který zahrnoval prohlídku památek v centru Prahy a Kladna a především pěvecké vystoupení žáků při oficiálním přivítání účastníků projektu Comenius v budově naší školy. Zahraniční učitelé využili možnosti účastnit se několika vyučovacích hodin a seznámit se tak i s našimi žáky. Setkání bylo završeno 2. června oficiálním přijetím u pana primátora ing. Jiránka v budově kladenské radnice.

Pro všechny z nás byla návštěva našich zahraničních přátel velmi příjemným zážitkem a zároveň možností společně zrekapitulovat úspěšnou mezinárodní spolupráci, z které si naše škola odnáší velmi cenné zkušenosti a povzbuzení do dalších podobných aktivit.

Bohuslav Rejzl