Projekt Erasmus E.CH.O. 2019-2021

9.9.2019

Již potřetí uspěla naše škola v náročné konkurenci českých základních škol, které se účastnily vyhlášené výzvy v rámci evropského programu mobility mládeže Erasmus. Náš mezinárodní projekt, jehož garantem a předkladatelem byla právě naše škola, uspěl mezi desítkami projektů dalších českých škol. A tak se naši žáci mohou těšit nejen na novinky ze školního života kamarádů z našich partnerských škol - Portugalska, Itálie a Švédska, které v tomto projektu tvoří s naší školou mezinárodní tým, ale také na zahraniční výjezdy do těchto zemí.

Projekt ECHO - Sounds of Europe v letošním a příštím školním roce představí formou mezinárodních koncertů v Portugalsku, Švédsku a v Itálii talentované dětské hudebníky a zpěváky a pomocí IT-tools přiblíží všem čtyřem školám běžný život, tradice a zvyky v těchto zemích, a to vše na kosmopolitně - hudební vlně společných skladeb v anglickém jazyce i v jazyce dalších spřátelených zemí.

Sledujte nás na našem webu a na školní nástěnce, informací bude víc!

Prohlédněte si prezentaci projektu Erasmus+ - Sounds of Europe (formát pptx).

 

Projetk E.CH.O. v době covidu

Projekt E.CH.O. Sounds of Europe je přirozeným pokračováním již realizovaného evropského projektu E.CH.O (2015 – 2017), který zahrnoval tři současné partnery: Itálii, Portugalsko a Českou republiku. Zbývající partnerská škola ve Švédsku disponuje zejména nadstandardním technickým, personálním a odborným vybavením, což mělo umožnit realizaci koncertů společného sboru a orchestru.  Hlavním cílem projektu je multikulturní učení, rozvoj jazykových kompetencí v evropských jazycích a zejména v anglickém jazyce, kreativního myšlení, sociálního cítění, počítačové gramotnosti a umění kooperace a rozhodování. Celková částka, kterou naše škola získala, byla 24.312 EUR na období 2019 -2022.

Společná práce sboru i orchestru předpokládala rozvoj komunikačních i sociálních dovedností, poznávání odlišných kulturních zvyklostí, pomoc k odstranění stereotypů a utváření nových přátelství napříč evropským kontinentem. Hudební zkušenost je zcela výjimečnou alternativní výukovou metodou. V žácích rozvíjí sebepoznání, smysl pro disciplínu a vzájemnou úctu, toleranci. V neposlední řadě hudba slouží jako prostředek k lepšímu pochopení aktuálních otázek, jako je například problematika multikulturalismu, která je hlavním tématem projektu E.CH.O.

Náplní projektu byl výběr čtyř písní - každá partnerská škola si zvolila skladbu, která dokázala nejlépe vystihnout a přiblížit dané téma. Tato píseň byla následně nastudována každou partnerskou školou jako karaoke verze a přeložena do anglického jazyka, aby sloužila i jako učební materiál pro ostatní. Všechny skladby byly aranžovány italskou partnerskou školou pro jednotlivé nástroje v orchestru a hlasy ve sboru. Každá z těchto písní měla zaznít na koncertech v Portugalsku, Švédsku i Itálii.

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci  proběhlo od začátku projektu setkání zástupců partnerských škol v Kladně ve dnech 4. - 8. 11. 2019. Výměna zkušeností, příprava společných skladeb, tvorba hudebních aranží a nácvik písní probíhají v současné době pouze prostřednictvím Itools (videokonference, sdílení dokumentů, publikace na webu projektu). Z tohoto důvodu zažádala naše škola Národní agenturu pro evropské projekty o oficiální prodloužení projektu o jeden rok (s koncem v září 2022) a současně o změnu realizace projektu na distanční formu (nahrazení mobilit a výjezdů žáků spojených s koncerty aktivitami ve virtuálním prostředí). Tato žádost byla schválena a do školního roku 2021/2022 byly přesunuty koncerty v Itálii a Švédsku. Koncert v Portugalsku byl rozdělen (v rámci jednotlivých mobilit) do výše uvedených dvou.

Nakonec byl kvůli epidemiologické i bezpečnostní  situaci v Evropě realizován pouze koncert v Itálii (3. - 9.dubna 2022). Ten však svým rozsahem dalece předčil všechny předešlé akce. Na společném pódiu se sešlo 175 žáků z České republiky, Itálie a Portugalska. Z české školy se zúčastnilo vystoupení 14 žáků. Celá událost byla zmíněna i v italské televizi a tisku.

Mgr. Olga Přibáňová
koordinátor projektu Erasmus Plus

Články