Projekt "Úspěšně se vzděláváme"

1.9.2021

Projekt je zpracován v rámci Výzvy MŠMT č. 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Logo - Evropské strukturální a investiční fondy
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020428

Název projektu: Úspěšně se vzděláváme

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023


Cíl projektu:

  • ZŠ - Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
  • ZŠ - Projektový den ve škole - cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků. Projektová výuka se bude týkat enviromentálního nebo polytechnického vzdělávání.
  • MŠ – Projektový den ve škole
  • MŠ - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ
  • MŠ - sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

V rámci projektu budou v ZŠ vytvořené doučovací skupiny pro český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematiku, kde si žáci budou mít možnost učivo zafixovat a procvičit.