Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech

14.11.2012

V rámci grantového projektu Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech uspořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje kurzy „Evropská unie a my“.

Těchto kurzů se během posledních téměř čtyř let zúčastnily také učitelky naší školy. Účastnice pak samy předávaly nabyté vědomosti a své osobní zkušenosti svým kolegyním a kolegům, ale především žákyním a žákům. Poskytly jim také četné konkrétní studijní materiály a aktuální informace.

Z výstupů, které jsou na závěr každého kurzu zpracovávány, nabízíme na našich webových stránkách alespoň ochutnávku: pexeso, prezentaci, fotodokumentaci z práce s žáky ve třídách.


Ke stažení