Návštěva partnerské školy v Regensburgu

3.5.2013

Ve dnech 14. - 19. dubna reprezentovalo osm našich žáků (Ondřej Červenka, Irena Kačinská, Martin Stryja, Eliška Petrachová, Karlína Kašperová, Jakub Černohorský, Vladimíra Nováková a Michal Stojan) školu při návštěvě partnerské školy v německém Regensburgu.

Setkání se účastnili zástupci žáků a učitelů ze všech našich pěti partnerských škol - italské, slovinské, anglické a turecké. Žáci byli ubytováni v německých rodinách a mohli si tak v praxi ověřit své znalosti angličtiny a němčiny. V průběhu návštěvy absolvovali žáci i doprovázející učitelé velmi zajímavý program, který vyvrcholil závěrečným koncertem pro rodiče a zástupce města. Na koncertě vystoupili žáci se svou projektovou písní a tancem, který nacvičili společně s německou třídou. Všichni žáci a učitelé byli pozváni na oficiální návštěvu u starosty města Regensburgu. Za kladenskou školu jsme panu starostovi předali pozdrav od ředitelky naší školy a publikace o České republice a Kladně. Za další program výmluvně hovoří dokumentace ve fotogalerii.

Nejbližší akcí projektu Comenius bude projektový den v září 2013 a návštěva anglické školy v Birminghamu (v těchto dnech končí výběr žáků, viz info o soutěži ve starších aktualitách).

Olga Přibáňová - koordinátor projektu