Návštěva partnerské školy v Birminghamu

17.10.2013

Ve dnech 6. - 11. října navštívili zástupci z řad učitelů i žáků naši partnerskou školu v Birminghamu ve Velké Británii. V rámci návštěvy se žáci i pedagogové zúčastnili celé řady aktivit (tematické workshopy, prohlídka památek Birminghamu, návštěva Londýna, příprava výstavy "Art Icon", přátelské sportovní utkání atd.).

Hlavním bodem návštěvy bylo vystoupení všech žáků z partnerských škol (Itálie, Turecka, Slovinska, Anglie a Německa). Naše škola si jako svou "Art Icon" (uměleckou ikonu reprezentující danou zemi) vybrala Bedřicha Smetanu. V Anglii jsme tedy instalovali výstavu složenou z výtvarných a rukodělných prací našich žáků - všechna tato díla se vztahovala k Bedřichu Smetanovi. Většina těchto prací vznikla v rámci výuky výtvarné výchovy a projektového dne 25. 9. 2013.

Poslední zahraniční akcí projektu Comenius bude březnová návštěva partnerské školy v Turecku spojená se závěrečným koncertem. Výběr žáků proběhne konkurzem o jehož podmínkách vás budeme zanedlouho informovat na stránkách školy a prostřednictvím školního parlamentu.

Mgr. Olga Přibáňová, koordinátor projektu