Obhajoba absolventských prací žáků 9. tříd

29.5.2015