Pracovní činnosti v 5. C

7.2.2020

Žáci V.C si v rámci pracovních činností prohlédli školní dílny a vyrobili si tu moc hezké obrázky z dřevěných kostiček.

Jiřina Borovičková