14. ZŠ Kladno - Zavádíme do výuky žáků algoritmizaci, robotizaci a badatelskou výuku s přispěním Statutárního města Kladna

25.11.2020

Vzhledem k nebývalému zájmu žáků o tyto aktivity, který se projevil velkou účastí žáků na kroužku 3D tisku a robotizace v předchozím školním roce, kdy žáci sestavili vlastní robotické auto řízené micro:bitem, jsme na konci školního roku 19/20 využili grantu města Kladna. Z poskytnutých prostředků jsme nakoupili další roboty, pomocí kterých od školního roku 20/21 rozvíjíme informatické myšlení, algoritmizaci a programování ve všech ročnících nejen ve škole, ale i při mimoškolních aktivitách (např. kroužek robotiky).

Začínáme Bee Botem v 1. -3. třídě - jednoduché rozvíjení informatického myšlení a algoritmizace pro nejmenší. Navazujeme Ozoboty 4.-9. třída - nejprve grafickými kódy, později blokovým programováním.

Pro větší individualizaci výuky jsme vytvořili a začínáme využívat kurz v moodlu - Ozobot 1, ve kterém se žáci seznamují s ozobotem. V průběhu kurzu plní úkoly, ve kterých pomocí barevného kódu kresleného fixami programují ozobota. Celý kurz využívá gamifikace k zvýšení motivace žáků učit se programovat.

Badatelskou výuku rozvíjíme díky zakoupeným digitálním USB mikroskopům s WIFI. Žáci tak zkoumají různé přírodniny nebo jakékoli malé objekty pomocí mikroskopů, kdy samotný obraz vidí díky aplikaci přímo na svém mobilním zařízení. Při zkoumání pořizují v aplikaci fotografie, případně videa a dále s nimi pracují. Očekáváme, že zvýšíme  motivaci žáků ke studiu přírodovědných předmětů.

Mgr. Jiří Hampeis