14. ZŠ Kladno má nový skleník na školní zahradě s přispěním Statutárního města Kladna

15.6.2021

Havarijní stav starého skleníku z roku 1974 neodpovídal bezpečnostním parametrům výuky, a tak naše škola za podpory Statutárního města Kladna zrealizovala nový moderní skleník Gardentec Classic. Skleník bude plnit dominantní úlohu ve výuce v předmětu pracovní činnosti, ale bude využíván  i v předmětech jako je přírodověda či prvouka. Bude přispívat k rozvoji environmentálního cítění žáků. Ti tak budou moci pozorovat a zúčastňovat se postupů a procesů pro dlouhodobě udržitelný rozvoj pro zabezpečení kvalitních biopotravin s důrazem na zdravý životní styl.

Multifunkční využití skleníku:

  • prezentace úspěšného pěstování čerstvé zeleniny, ovoce a bylin 
  • praktická ukázka biocyklu rostlin a jejich výnosu 
  • aplikace poznatků získaných ve škole (redukce ekologické stopy při transportu potravin)
  • názorné srovnání ceny práce a ceny výpěstků 
  • efektivní  zpracování bioodpadu z kompostérů, názorná ukázka smyslu třídění odpadu

Nejintenzivnější využití skleníku je zpravidla v období od března do října, kdy bude kromě klasické školní výuky využíván celoplošně i v rámci projektu EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.  V období vegetačního klidu budou ve skleníku probíhat dílčí práce související s jeho údržbou.

Další přidanou hodnotou bude zpracování a následná konzumace čerstvých produktů v předmětu Pracovní činnosti - vaření.

 Ing. Petr Hataš