Školní knihovna

Knihy si mohou žáci zapůjčit  ve 2. patře v prostorách žákovské knihovny vedle počítačové učebny.

Sady knih pro vyučující jsou k dispozici v 1. patře v učebně AJ2 pro 3. - 9. třídy a sady pro 1. - 2. třídy jsou k dispozici u paní učitelky Miluše Janusové v mimoškolním pavilonu.