Zájmové kroužky

Na činnosti zájmových kroužků - Pěvecký sbor, Florbal a Gymnastika - se spolupodílí formou finanční dotace i Statutární město Kladno.

Kroužky zahajují činnost od 01. 10. a končí svou činnost 31. 05. příslušného roku.  Přihlášení žáci se z nich mohou odhlásit pouze v pololetí. Za další pololetí v případě odhlášení nezaplatí.

Bude-li se chtít žák zapsat do zájmového kroužku v průběhu pololetí, vyzvedne si přihlášku u vedoucího kroužku a zaplatí poměrnou část úhrady.

Výše úhrady za pololetí:

  • 300,- Kč za kroužek
  • 400,- Kč za pěvecký sbor Skřivánek, Sedmihlásek
  • 500,- Kč za cvičení z ČJ a M, sportovní hry
  • 600,- Kč za pěvecký sbor MY

Za zájmový kroužek budou platit žáci účastnický poplatek bankovním převodem na účet školy 50016-385567349/0800.

Úhrada bude prováděna vždy na pololetí školního roku

  • Za období říjen-leden: do konce října
  • Za období únor-květen: do konce února

Kroužek se otevře pouze za předpokladu, že o něj bude dostatečný zájem.DŮLEŽITÉ - zájmové kroužky nebudou v 1. pololetí otevřeny z důvodu zhoršující se epidemiologické situace.


 

Ke stažení

Název kroužkuTermín
konání
Místo
konání
Vedoucí
kroužku
3D tisk, robotizace a programování I.(5. - 9. třídy) Pondělí - 14:00 - 15:00 hod. Počítačová učebna Mgr. Jiří Hampeis
3D tisk, robotizace a programování II.(5. - 9. třídy) Středa 14:00 - 15:00 hod. Počítačová učebna Mgr. Jiří Hampeis
Anglický jazyk (2. třídy) Úterý 12:45 - 13:30 hodin P9 Mgr. Veronika Císařová
Cvičení z ČJL 9.A Pondělí - sudé týdny 14:00 - 15:35 hod. D6 Mgr. Zina Nejedlá
Cvičení z ČJL 9.B Pondělí - liché týdny 14:00 - 15:35 hod. D6 Mgr. Zina Nejedlá
Florbal I. (3. - 5.třídy) Pondělí 15:00 - 16:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Florbal II. (3. - 5.třídy) Pondělí 16:00-17:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Florbal III. (6. - 7. ročník) Středa 14:00 - 15:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Pěvecký sbor - Skřivánci (1. - 2. třídy) Pondělí 13:15 - 14:00 hod. Mgr. Tereza Průšková
Pěvecký sbor - Sedmihlásek (3. - 4. třídy) Úterý 14:00 - 15:00 hod. P6 Mgr. Antónia Križovenská
Pěvecký sbor My (5. - 9. třídy) Středa 14:00 - 15:30 hod. D7 Mgr. Jana Bušniaková
Sportovní gymnastika - pokročilí Pondělí 14:00 - 15:00 hod. Horní tělocvična Mgr. Tereza Dobrá
Sportovní gymnastika (1. - 2. třídy) Pondělí 13:45-14:30 hodin Horní tělocvična Mgr. Jana Kacálková
Stolní tenis - pokročilí (4. - 6. třídy) Čtvrtek - 1x za 14 dní - 14:00 - 15:30 hod. hala školy PaedDr. Brigita Steinerová
Tancování (5. - 6. třídy) Úterý 17:00 - 18:00 hod. Horní tělocvična Šárka Šmejkalová
Volejbal (7. - 8. třídy) Úterý 14:00 - 15:00 hod. Dolní tělocvična Mgr. Eva Štorková

Zájmové kroužky zajišťované externě

Ceny těchto kroužků jsou uvedeny v jejich popisu.

Název kroužkuTermín
konání
Místo
konání
Pořadatel
Florbal (1. stupeň) středa 14:00 - 16:00 hod. Horní tělocvična Matěj Pošta