Zájmové kroužky

Zápis do kroužků bude spuštěn on-line ve čtvrtek 14.9.2023 od 9:00 hodin na Škole On-Line.

 

Vážení rodiče,

V novém školním roce máte možnost přihlásit vaše děti do různých zájmových kroužků, které naše škola nabízí. Chceme vám představit nový způsob, jakým můžete tuto registraci provést - prostřednictvím aplikace Škola OnLine.

Jak postupovat?

Termín přihlašování

Přihlašování do kroužků pro školní rok 2023/2024 proběhne od čtvrtka 14. září 2023 od 9:00 do pátku 22. září 2023 do 9:00. Máte tak dostatek času vybrat pro své děti ty správné aktivity, které budou podporovat jejich zájmy a rozvoj.

Přihlášení v aplikaci Škola OnLine

Přihlášení do kroužků proběhne prostřednictvím aplikace Škola OnLine. Stačí se přihlásit do vašeho účtu a vyhledat sekci "Ostatní moduly / Zápis na školní akce / Přehled akcí". Zde naleznete přehled všech dostupných kroužků pro daný ročník.


  


  

Nechte své děti objevovat nové zájmy a talenty prostřednictvím našich kroužků. Těšíme se na společné aktivity v novém školním roce!

 

Kroužky zahajují činnost od 01. 10. a končí svou činnost 31. 05. příslušného roku.  Přihlášení žáci se z nich mohou odhlásit pouze v pololetí. Za další pololetí v případě odhlášení nezaplatí.

Bude-li se chtít žák zapsat do zájmového kroužku v průběhu pololetí, vyzvedne si přihlášku u vedoucího kroužku a zaplatí poměrnou část úhrady.

Za tuto aktivitu budou žáci platit účastnický poplatek.

Výše úhrady za pololetí:

  • 500,- Kč za kroužek
  • 500,- Kč za pěvecký sbor Skřivánek, Sedmihlásek
  • 600,- Kč za cvičení z ČJ a M, sportovní hry
  • 600,- Kč za pěvecký sbor MY

Za zájmový kroužek budou platit žáci účastnický poplatek bankovním převodem na účet školy 50016-385567349/0800.

Úhrada bude prováděna vždy na pololetí školního roku

  • Za období říjen-leden: do konce října
  • Za období únor-květen: do konce února
 

Kroužek se otevře pouze za předpokladu, že o něj bude dostatečný zájem. 
Název kroužkuTermín
konání
Místo
konání
Vedoucí
kroužku
Cvičení z ČJL 9.A Pondělí - sudé týdny 14:00 - 15:35 hod. D6 Mgr. Zina Nejedlá
Cvičení z ČJL 9.B,C Pondělí - liché týdny 14:00-15:35 hod. D3 Mgr. Tereza Dobrá
Cvičení z matematiky 9.A Pondělí - liché týdny 14:00-15:35 hod. P2 PaedDr. Jana Šulcová
Cvičení z matematiky 9.B,C Pondělí - sudé týdny 14:00 - 15:35 hod. D8 Ing. Věra Kasíková
Děti na startu (1.-2. třídy) Úterý 15:00 - 16:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka, Veronika Hrubešová, Eva Vašinová
Flétnička - začátečníci Úterý 13:00- 13:45 hod. M3 Mgr. Vlasta Fenyková
Florbal I. (3.-5. třídy) Pondělí 15:00 - 16:30 hod. Velká tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Florbal II. (6.-7. třídy) ZRUŠENO Velká tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Fotbal / futsal (1.-5. ročník) Pondělí 14:00-15:00 hod. Dolní tělocvična Mgr. Denisa Fedorková
Gamebook Pondělí - liché týdny 14:00-15:00 hod. D9 Mgr. Jiří Hampeis
Jóga (1.-2. třidy) Pondělí 13:35 - 14:20 hod. Horní tělocvična Mgr. Miluše Janusová, Šárka Pelichovská
Pěvecký sbor "My" (5.-9. třídy) Pondělí 15:45 - 17:15 hod. D7 Mgr. Jana Bušniaková
Pěvecký sbor "Sedmihlásek" (3. a 4. třídy) Pondělí 14:00-15:00 hod. D7 Mgr. Antónia Križovenská
Pěvecký sbor "Skřivánci" (1. a 2. třídy) Úterý 14:00 - 14:45 hod. P4 Katarina Zamyslická
Scrapbook Úterý - sudé týdny 13:00 - 14:30 hod. Školní kuchyňka Mgr. Jitka Machová
Sportovní odpoledne 7.A 1x měsíčně ve čtvrtek Tělocvična + venkovní aktivity Mgr. Jana Kacálková
Sportovní odpoledne 8.A 1x měsíčně ve čtvrtek Tělocvična + venkovní aktivity Mgr. Eva Štorková
Sportovní odpoledne 9.A 1x měsíčně ve čtvrtek Tělocvična + venkovní aktivity Ing. Jaroslav Pritoka
Stolní hry Úterý 13:45 - 14:30 hod. P7 Mgr. Vladimíra Nováková

Zájmové kroužky zajišťované externě

Ceny těchto kroužků jsou uvedeny v jejich popisu.

Název kroužkuTermín
konání
Místo
konání
Pořadatel
Klub mladého diváka (6.-9. třídy) bude upřesněno Městské divadlo Kladno Mgr. Tereza Dobrá
Kurzy Anglického jazyka - SCHOOL TOUR Úterý viz přehled v popisu viz přehled v popisu Eliška Justová