Zájmové kroužky

Na činnosti zájmových kroužků - Pěvecký sbor, Florbal a Gymnastika - se spolupodílí formou finanční dotace i Statutární město Kladno.

Kroužky zahajují činnost od 01. 10. a končí svou činnost 31. 05. příslušného roku.  Přihlášení žáci se z nich mohou odhlásit pouze v pololetí. Za další pololetí v případě odhlášení nezaplatí.

Bude-li se chtít žák zapsat do zájmového kroužku v průběhu pololetí, vyzvedne si přihlášku u vedoucího kroužku a zaplatí poměrnou část úhrady.

Výše úhrady za pololetí:

  • 300,- Kč za kroužek
  • 400,- Kč za pěvecký sbor Skřivánek, Sedmihlásek
  • 500,- Kč za cvičení z ČJ a M, sportovní hry
  • 600,- Kč za pěvecký sbor MY

Za zájmový kroužek budou platit žáci účastnický poplatek bankovním převodem na účet školy 50016-385567349/0800.

Úhrada bude prováděna vždy na pololetí školního roku

  • Za období říjen-leden: do konce října
  • Za období únor-květen: do konce února

Kroužek se otevře pouze za předpokladu, že o něj bude dostatečný zájem. 

Ke stažení

Název kroužkuTermín
konání
Místo
konání
Vedoucí
kroužku
3D tisk, robotizace a programování I. (5.-9. třídy) Pondělí 14:00-15:00 hod. Počítačová učebna Mgr. Jiří Hampeis
3D tisk, robotizace a programování II. (5.-9. třídy) Středa 14:00 - 15:00 hod. Počítačová učebna Mgr. Jiří Hampeis
Cvičení z ČJL 9.A Pondělí - liché týdny 14:00-15:35 hod. D6 Mgr. Zina Nejedlá
Cvičení z ČJL 9.B,C Pondělí - liché týdny 14:00-15:35 hod. D3 Mgr. Tereza Dobrá
Cvičení z matematiky 9.A Pondělí - sudé týdny 14:00-15:35 hod. D2 PaedDr. Jana Šulcová
Cvičení z matematiky 9.B,C Pondělí - sudé týdny 14:00-15:35 hod. D5 Mgr. Vlasta Vernerová
Děti na startu (1.-2. třídy) Úterý 15:00-16:00 hod. Tělocvična skupina trenérů
Děti na startu (1.-2.třídy) Čtvrtek 15:00-16:00 hod. Tělocvična skupina trenérů
Florbal I. (3.-5. třídy) Pondělí 15:00 - 16:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Florbal II. (6.-7. třídy) Středa 14:00 - 15:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Florbal III. (6.-7.třídy) Středa 15:00 - 16:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Gymnastika Čtvrtek 14:00-15:00 hod. Horní tělocvična Mgr. Tereza Dobrá
Jóga (3.-4. třídy) Úterý 14:00-15:00 hod. Horní tělocvična Mgr. Lenka Lukášová
Pěvecký sbor "My" (5.-9. třídy) Pondělí 15:40-16:55 hod. D7 Mgr. Jana Bušniaková
Pěvecký sbor "Sedmihlásek" (3.-4. třídy) Pondělí 14:00-15:00 hod. D7 Mgr. Antónia Križovenská
Pěvecký sbor "Skřivánci" (1.-2. třídy) Úterý 14:00-15:00 hod. D7 Mgr. Viktorie Hermanová
Sportovní hry 6.A Pondělí 14:00-15:00 hod. Dolní tělocvična Mgr. Eva Štorková
Sportovní hry 7.A Úterý 14:00-15:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka

Zájmové kroužky zajišťované externě

Ceny těchto kroužků jsou uvedeny v jejich popisu.

Název kroužkuTermín
konání
Místo
konání
Pořadatel
Klub mladého diváka bude upřesněno Městské divadlo Kladno Mgr. Tereza Dobrá