ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 - úvodní stránka

Stránky města Kladna

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch

Úvodní stránka » Základní škola » Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Na činnosti zájmových kroužků - Pěvecký sbor, Florbal a Gymnastika - se spolupodílí formou finanční dotace i Statutární město Kladno. 

Kroužky zahajují činnost od 01. 10. a končí svou činnost 31. 05. příslušného roku.  Přihlášení žáci se z nich mohou odhlásit pouze v pololetí. Za další pololetí v případě odhlášení nezaplatí.

Bude-li se chtít žák zapsat do zájmového kroužku v průběhu pololetí, vyzvedne si přihlášku u vedoucího kroužku a zaplatí poměrnou část úhrady.

Výše úhrady za pololetí:

  • 300,- Kč za kroužek
  • 400,- Kč za pěvecký sbor Skřivánek, Sedmihlásek
  • 500,- Kč za cvičení z ČJ a M, sportovní hry
  • 600,- Kč za pěvecký sbor MY


Za zájmový kroužek budou platit žáci účastnický poplatek bankovním převodem na účet školy (50016-385567349/0800).

Úhrada bude prováděna vždy na pololetí školního roku

Za období říjen-leden

do konce října

 únor-květen do konce února

 Kroužek se otevře pouze za předpokladu, že o něj bude dostatečný zájem.

Ke stažení

Název kroužkuTermín
konání
Místo
konání
Vedoucí
kroužku
3D tisk a robotizace (5. - 9. třídy) Pondělí - 14:00 - 15:00 hod. Počítačová učebna Mgr. Jiří Hampeis
Anglický jazyk (2. třídy) Úterý 12:45 - 13:30 hod. P10 Mgr. Veronika Císařová
Anglický jazyk (4. třídy) - doučování Financováno EU Pondělí 14:00 - 15:00 hod. P9 Mgr. Renata Košťálová
Anglický jazyk (7. třídy) - doučování Financováno EU Pondělí - 15:00 - 16:00 hod. P9 Mgr. Renata Košťálová
Anglický jazyk (8. třídy) Středa 14:45 - 15:30 hodin P9 Mgr. Renata Košťálová
Český jazyk (6. třídy) doučování Financováno EU Úterý 14:00 - 15:00 hod. D6 Mgr. Zina Nejedlá
Florbal - mladší žáci (3. - 5.třídy) Pondělí 15:00 - 16:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Florbal - mladší žáci (3. - 5.třídy) Pondělí 16:00-17:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Florbal - pokročilí Středa 14:00 - 15:00 hod. Dolní tělocvična Ing. Jaroslav Pritoka
Francouzský jazyk (4. - 6. třída) Středa 14:00 - 14:45 hod. P9 Mgr. Renata Košťálová
Matematika (5. - 6. třídy) doučování Financováno EU Čtvrtek 7:00 - 7:45 hodin D1 Petr Hataš
Matematika (9. třída) - doučování Financováno EU Bude upřesněno podle zájmu žáků D1 Ing. Jiřina Borovičková
Německý jazyk (8. třída) doučování Financováno EU Čtvrtek 14:00 - 15:00 hod. D4 Mgr. Petra Malá
Německý jazyk (9. třída) doučování Financováno EU Čtvrtek 14:00 - 15:00 hod. D2 PaedDr. Brigita Steinerová
Pěvecký sbor - Skřivánci (1. - 2. třídy) Úterý 13:30 - 14:15 hod. D7 Tereza Průšková
Pěvecký sbor - Sedmihlásek (3. - 4. třídy) Středa 14:00 - 14:45 hod. P4 Mgr. Lucie Džula Bártová
Pěvecký sbor My (5. - 9. třídy) Středa 14:00 - 15:15 hod. D7 Mgr. Jana Bušniaková
Scrapbook (2. - 3. třídy) Čtvrtek - sudé týdny 13:30 - 15:00 hod. ve 2. pololetí se kroužek neotevírá Mgr. Jitka Machová
Sportovní gymnastika - pokročilí (3. - 9. třídy) Čtvrtek 14:00 - 15:00 hod. Horní tělocvična Mgr. Tereza Dobrá
Sportovní gymnastika - pokročilí (3. - 9. třídy) Čtvrtek 15:00 - 16:00 hod. Horní tělocvična Mgr. Tereza Dobrá
Sportovní gymnastika (1.třídy) Úterý 15:00-16:00 hodin Dolní tělocvična Mgr. Jana Kacálková
Stolní tenis (2. - 5. třídy) Úterý - sudé týdny 14:00 - 15:30 hod. hala školy PaedDr. Brigita Steinerová
Tancování (3. - 5. třídy) Úterý 17:00 - 18:00 hod. Tělocvična Šárka Šmejkalová
Už umím číst - pro čtenáře (1. třídy) Pondělí 11:50 - 12:35 hod. Školní kuchyňka Mgr. Miluše Janusová
Volejbal (6. - 7. třídy) Úterý 14:00 - 15:00 hod. Dolní tělocvična Mgr. Eva Štorková
Zdravá záda (1. - 5. třída) - cvičení na gymnastických míčích Úterý 14:00 - 15:00 hod. Horní tělocvična Mgr. Hana Menšíková

Zájmové kroužky zajišťované externě

Ceny těchto kroužků jsou uvedeny v jejich popisu.

Název kroužkuTermín
konání
Místo
konání
Pořadatel
Florbal (1. a 2. třídy) středa 12:45 - 14:45 hod. Horní tělocvična Matěj Pošta
Klub mladého diváka (6.-9.třídy) Pondělí - čtvrtek dle doby představení Divadlo Mgr. Tereza Dobrá

Zvonění

1. hodina07.55 - 08.40
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.50 - 10.35
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodinapolední přestávka
8. hodina14.00 - 14.45
9. hodina14.50 - 15.35

Dnes je: 6.4.2020

Svátek slaví: Vendula


© ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík