3D tisk, robotizace a programování II.(5. - 9. třídy)

Termín konání: Středa 14:00 - 15:00 hod.

Místo konání: Počítačová učebna

Vedoucí kroužku: Mgr. Jiří Hampeis

Další informace

Cena kroužku je 300 Kč / pololetí
 • Žáci se mohou zaměřit pouze na programování již sestavených robotů nebo pouze na 3D modelování, 3D tisk nebo programování. Záleží na zájmu žáka o danou oblast.
 • Během roku žáci mohou sestavit funkční robotické auto řízené jednotkou Micro:bit - Součástky na robotické auto si hradí sami (asi 800,- Kč). Sestavené auto je majetkem žáka.

 Co se žáci mohou na kroužku naučit?

 • Naučí se programovat Micro:bit pomocí blokového programovacího prostředí https://makecode.microbit.org
 • Využijí ve svých programech senzorů dostupných na desce Micro:bit
 • Vyrobí z různých materiálů podvozek robotického auta
 • Zapojí eletronické součástky potřebné k vytvoření funkčního robotického auta
 • Vytvoří 3D model doplňků karoserie robotického auta
 • Připraví vlastní 3D model k tisku na 3D tiskárně Ender 3 Pro do formátu gcode
 • Vytisknou své doplňky karoserie na 3D tiskárně
 • Naprogramují robota Ozobot pomocí barevných kódů nebo blokovým programovacím jazykem
 • Naprogramují jednoduchou hru v programovacím prostředí Scratch