Zápisy ze schůzek Školního parlamentu ve školním roce 2017/2018

19.9.2017

9. schůzka 17. 5. 2018

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 4. A, 7. C, 9. A
 2. Informace ohledně generální zkoušky akademie (18. 5. – 3. – 4. vyučovací hodinu)
 3. Upřesnění informací k organizaci MDD pro mateřskou školku, vybírání žáků na jednotlivá stanoviště, 1. 6. odchod ze školy v 8.55, návrat na 5. vyučovací hodinu
 4. Členové parlamentu byli požádáni, aby vyzvali své spolužáky, aby se aktivně podíleli na sběru papíru, který se bude konat 29. 5. 2018 od 6 do 17 hodin
 5. Pozvání na závěrečný koncert sboru „My“ – 21. 6. 2017 od 17 hodin.
 6. Poděkování zástupcům školního parlamentu za celoroční práci. 
 

8. schůzka 19. 4. 2018

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 3. B, 8. A, 9. A
 2. Poděkování třídním kolektivům za účast na velikonočním jarmarku
 3. Sběr pomerančové kůry jen do konce května
 4. Plánovaný sběr papíru proběhne 30. 5. – informace budou upřesněny
 5. Informace o autoevalučním dotazníku pro rodiče
 6. Připomenutí dnů Ředitelského volna 30. 4. a 7. 5. 2018
 7. Informace o celoškolním projektu EVVO – Budoucnost pro všechny
 8. Členové parlamentu byli vyzváni k tomu, aby upozornili své spolužáky na to, že nevhodné nakládání s mléčnými výrobky a ovocem (házení po hale, v šatně), může vést ke kázeňskému postihu
 9. Generální zkouška akademie proběhne 17. 5. v tělocvičně, 18. 5. v hale školy (pro spolužáky) 
 

7. schůzka 22. 3. 2018

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 4. A, 5. A
 2. Upřesnění informací k Velikonočnímu jarmarku, nápoje prodává třída 9. A
 3. Členové parlamentu byli seznámeni s kritérii výběru žáků na výměnný pobyt ve městě Vitry – byla vybrána žákyně Adéla Vargová (9. A), náhradnice Anna Marie Borková (9. B) a Tereza Rebcová (9. C)
 4. Připomenutí blížících se dnů Ředitelského volna 30. 4. a 7. 5.
 5. Třída 9. B projevila zájem o uspořádání karnevalu v 2. polovině května
 6. Požádání o pomoc se zabavením čekajících při zápisu budoucích prvňáčků dne 20. 4. 2018 od 14 do 18 hodin (stanoviště s aktivitami). Dobrovolníci: 7. A – Kristýna Šifrová, Barbora Hlavinková, Anna Šturmová, 7. B – Kristýna Vaňousová, 8. A – Vanessa Weinfurtová, Aneta Neumannová, 8. C – Lucie Haklová, Tereza Turková, 9. C – Petra Pániková, Michaela Dufková
 7. Výměna některých členů Školního parlamentu z tříd 3. A, 3. C, 9. A
 

6. schůzka 22. 2. 2018

 1. Poděkování třídě 9. C za uspořádání Valentýnské diskotéky a hladký průběh „Valentýnské pošty“
 2. Na základě zájmu žáků vyzvání třídy 9. B k uspořádání další tematické diskotéky
 3. Návrhy na uspořádání soutěže pro žáky 1. a 2. stupně
 4. Informace k velikonočnímu jarmarku – koná se 27. 3. 2018 od 14 hodin do 16 hodin. Jarmark bude zahájen krátkým kulturním představením. Třída, která se jako první domluví s třídním učitelem a nahlásí se paní učitelce Dobré, může prodávat na jarmarku nápoje. Pro jednotlivé ročníky bude připraven vždy jeden stůl. Každá třída si zodpovídá za své prodejní místo, které na konci jarmarku předá dozírajícímu učiteli. Výtěžek z jarmarku odevzdá poslední dvojice buď své třídní učitelce, nebo v kanceláři školy. Z výtěžku si každá třída ponechá odměnu, která činí 1/3.  Třída, která bude mít nejvyšší výtěžek, získá odměnu 50 % ze svého výtěžku.
 5. Informace o Školní akademii na téma „Stoleté výročí naší republiky“, termín konání 24. 5. 2018, termín přihlášení do 30. 4. 2018
 6. Požádání o fotografie ze soustředění sboru na AVESu
 7. Požádání o pomoc s minimalizováním vandalismu ve škole
 8. Výměna členů Školního parlamentu tříd 3. C, 5. A, 8. B
 9. Schůzky školního parlamentu se nezúčastnili zástupci 3. B, 4. A, 7. C, 9. A, 9. C

5. schůzka 25. 1. 2018

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 4. A, 9. A
 2. Informace o ukončení sbírek Sidus – podařilo se získat 2 310,- Kč a Život dětem – podařilo se získat 4 120,- Kč, děkovné certifikáty jsou vyvěšeny v hale školy na nástěnce Školního parlamentu
 3. Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 2. 2. 2018
 4. Dne 14. 2. uspořádá 9. C „Valentýnskou diskotéku“ pro žáky od 3. tříd od 6 do 18 hodin, vstupné 20,- Kč
 5. Informace o podpoře záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy AVES, odhlasovaná částka 5 000,- Kč byla předána panu řediteli Petru Starému. Na webových stránkách je umístěn děkovný certifikát.

4. schůzka 14. 12. 2017

 1. Připomenutí pravidel prodeje na Vánočním jarmarku, který se koná 19. 12. 2017 – poslední prodávající zodpovídají za své prodejní místo, které předají uklizené dozírající učitelce. Výtěžek z prodeje odevzdají buď své třídní učitelce, nebo v kanceláři školy.
 2. V úterý 19. 12. 2017 proběhne jednání s ředitelem Avesu – domluvíme se na konkrétním sponzorování.
 3. Doprodej předmětů Fonfu Sidus a Život dětem proběhne na Vánočním jarmarku – zajistí Karolína Lebrušková (7. B), Lucie Haklová (8. C).
 4. Vánoce v mateřských školách – letos dětem nadělovat nebudeme.
 5. Lipdub – ve středu 20. 12. 2017 proběhne natáčení živých obrazů třídních kolektivů na vítěznou píseň „Když nemůžeš, tak přidej“. Třídy, které nají zájem o natáčení, se nahlásí do pondělí 18. 12. paní učitelce Olze Přibáňové.
 6. Schůzky Školního parlamentu se nezúčastnili zástupci 5. C.

3. schůzka 23. 11. 2017

 1. Poděkování třídě 9. A za uspořádání „Helloweenské diskotéky“
 2. Seznámení s projektem „LIPDUB“
 3. Podpora Fondu Sidus – doprodej odznáčků v mimoškolním pavilónu – zajistí 7. A, B
 4. Podpora o. s. Život dětem – prodej předmětů – magnety 30,-, propisky 30,-, náramky 30,-, reflexní srdíčka 35,-, káva 40,-
 5. Třída 9. C projevila zájem o uspořádání „Valentýnské diskotéky“ pro žáky 3. – 9. tříd – musí získat povolení od vedení školy a následně zajistit dozory
 6. Organizace mikulášské nadílky dne 5. 12. 2017,  8. B – 1. stupeň, 9. C - 2. stupeň, 9. B - stará školka v doprovodu p. uč. Novákové, 8. C -  nová školka v doprovodu p. uč. Steinerové. Seznamy žáků odevzdají zástupci Školního parlamentu do 29. 11. 2017.
 7. Schůzky se nezúčastnili zástupci 6. B, 8. A, 9. A.

2. schůzka 19. 10. 2017

 1. Podpora Fondu Sidus – prodej předmětů – odznak Mořský svět II (35,-). Předměty lze zakoupit každé úterní ráno před vyučováním, dále pak v úterý a ve středu po 1. vyučovací hodině u Mgr. Vladimíry Novákové. 
 2. Zástupci parlamentu byli informováni o ukončení adopce na dálku.
 3. Zástupci parlamentu jednotně odsouhlasili podporu Naučného střediska ekologické výchovy Kladno – Čabárna. Členové navrhli a odsouhlasili zasílat částku 5 000,- Kč z Vánočního jarmarku. 
 4. Třída 9. A projevila zájem o uspořádání „Halloweenské diskotéky“ dne 31. 10. 2017 pro všechny žáky od 3. tříd.
 5. Třída 9. C plánuje „Vánoční diskotéku“.

1. schůzka 14. 9. 2017

 1. Uvítání nových členů ze třetích ročníků, informační nástěnka je umístěna u kanceláře školy.
 2. Seznámení s funkcí a činností Školního parlamentu
 3. Volba Rady parlamentu -
  6. ročník Barbora Ulrichová
  7. ročník Kristýna Šifrová

  8. ročník

  Tereza Turková
  9. ročník Jakub Vetešník, Anna Borková
 4. Adopce na dálku – projednáno a schváleno ukončení podpory adoptivní indické holčičky Anu Shilpa
 5. Členové parlamentu projednali návrh na podporu Avesu
 6. Schůzky se nezúčastnili zástupci 5. A, 9. C