Zápisy ze schůzek Školního parlamentu ve školním roce 2018/2019

18.9.2018

9. schůzka 16. 5. 2019

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 3. A, 3. B, 5. C, 8. C, 9. A, 9. B
 2. Informace o koncertu školního pěveckého sboru My – vstupenky lze ještě zakoupit u paní učitelky Olgy Přibáňové
 3. Informace o předání odhlasované částky peněz panu Starému na péči o trvale handicapované ptáky v Záchranné stanici AVES, certifikát je na nástěnce Školního parlamentu
 4. Kontrola zamčených šatních skříněk
 5. Poděkování zástupcům školního parlamentu za celoroční práci 

8. schůzka 11. 4. 2019

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 3. B, 5. A, 6. B, 9. A, 9. B
 2. Poděkování třídním kolektivům za účast při sběru papíru a hliníku
 3. Sběr pomerančové kůry jen do konce května
 4. Připomenutí dnů Ředitelského volna 9. 5. a 10. 5. 2019 – ze závažných technických a organizačních důvodů
 5. Informace o celoškolním projektu EVVO (30. 4.) – Voda pro radost, voda pro život
 6. Informace k aktivitám při zápisu budoucích prvňáčků
 7. Doplňující informace k Velikonočnímu jarmarku – nikdo z prodávajících nebude chodit se zbožím po hale, prodává se pouze u určených stolečků
 8. Třida 5. C vyhrála 1. místo v soutěži třídních miniwebů na území města Kladna
 9. Třída 8. B pořádá soutěž „14. ZŠ má talent“ – 29. 4. od 14 hodin – doplňující informace předala Karolína Lebrušková

7. schůzka 21. 3. 2019

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 3. B, 5. A, 8. B, 8. C, 9. A
 2. Poděkování za účast ve sběru papíru i hliníku
 3. Informace k velikonočnímu jarmarku – koná se 16. 4. 2019 od 14 hodin do 16 hodin. Jarmark bude zahájen krátkým kulturním představením. Třída, která se jako první domluví s třídním učitelem a nahlásí se paní učitelce Ráczové, může prodávat na jarmarku nápoje. Pro jednotlivé ročníky bude připraven vždy jeden stůl. Každá třída si zodpovídá za své prodejní místo, které na konci jarmarku předá dozírajícímu učiteli. Výtěžek z jarmarku odevzdá poslední dvojice buď své třídní učitelce, nebo v kanceláři školy. Z výtěžku si každá třída ponechá odměnu, která činí 1/3.  Třída, která bude mít nejvyšší výtěžek, získá odměnu 50 % ze svého výtěžku.
 4. Členové parlamentu byli seznámeni s výběrem žáků na výměnný pobyt ve městě Vitry – byla vybrána žákyně Alena Drakselová (9. A), náhradník Vladimír Jelínek (9. C) a Eliška Šaldová (9. B)
 5. Ze závažných organizačních a provozních důvodů je vyhlášeno ředitelského volna ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2019
 6. Požádání o pomoc se zabavením čekajících při zápisu budoucích prvňáčků dne 12. 4. 2019 od 14 do cca 17 hodin (stanoviště s aktivitami). Dobrovolníci se přihlásí do 29. 3. 2019
 7. Výměna člena Školního parlamentu z tříd 8. A

6. schůzka 21. 2. 2019

 1.  Poděkování třídě 9. C za uspořádání Valentýnské diskotéky a hladký průběh „Valentýnské pošty“
 2. Výměna zástupců Školního parlamentu ve třídě 3. B a 8. A
 3. Dnes 21. 2. v dolní tělocvičně ukázková hodina studia Venuše
 4. Informace o výměnném pobytu ve francouzském městě Vitry, o kritériích výběru – též k nahlédnutí na nástěnce Parlamentu
 5. Před jarními prázdninami – v pátek 1. 3. si všichni žáci vyklidí šatní skříňky a nechají je odemčené
 6. Informace o sběru hliníku
 7. Dne 22. 3. matematické soutěž Klokan, 4., 5. 4. matematická soutěž Pythagoriáda
 8. Požádání o fotografie ze soustředění sboru na AVESu
 9. Schůzky školního parlamentu se nezúčastnili zástupci 5. C, 8. B a 9. B

5. schůzka 24. 1. 2019

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 4. C
 2. Informace o ukončení sbírek Sidus – podařilo se získat 3 920,- Kč a Život dětem – podařilo se získat 4 235,- Kč, děkovné certifikáty jsou vyvěšeny v hale školy na nástěnce Školního parlamentu, budou též umístěny na web školy
 3. 30. 1. 2019 – recitační soutěž pro 1. stupeň – Mgr. Vladimíra Nováková, 2. stupeň – Mgr. Zina Nejedlá
 4. Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 1. 2. 2019
 5. Dne 13. 2. uspořádá 9. C „Valentýnskou diskotéku“ pro žáky od 3. tříd od 6 do 18 hodin, vstupné 20,- Kč, plakáty a pozvánky budou vyvěšeny ve třídách
 6. Informace o kritériích udělení PTU za práci ve Školním parlamentu
 7. Zástupci připomenou svým spolužákům dodržování pravidel zamykání šatních skříněk

4. schůzka 13. 12. 2018

 1. Připomenutí pravidel prodeje na Vánočním jarmarku, který se koná 18. 12. 2018 – poslední prodávající zodpovídají za své prodejní místo, které předají uklizené dozírající učitelce. Výtěžek z prodeje odevzdají buď své třídní učitelce, nebo v kanceláři školy.
 2. Školní parlament schválil částku 5 000,- Kč z výtěžku Vánočního jarmarku, kterou předáme panu Starému pro AVES.
 3. Doprodej předmětů Fonfu Sidus a Život dětem proběhne na Vánočním jarmarku, Kristýna Šifrová zajistí prodej předmětů v 1. a 2. třídách.
 4. Poděkování za hladký průběh Mikulášské nadílky ve škole a školkách
 5. Schůzky Školního parlamentu se nezúčastnili zástupci 4. A, 5. B, 5. C, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B

3. schůzka 22. 11. 2018

 1. Poděkování třídě 6. B za uspořádání „Halloweenské diskotéky“
 2. Podpora Fondu Sidus – prodej magnetických záložek se zvířátky – 40,-, možno zakoupit v učebně P7 každé ráno před vyučováním
 3. Podpora o. s. Život dětem – doprodej předmětů
 4. Informace o akademii – 12. 12. 2. – 3. vyučovací hodinu vystoupení pro třídy, 13. 12. vystoupení od 17. hodin pro veřejnost
 5. Organizace mikulášské nadílky dne 5. 12. 2018: 9. B – 1. stupeň, 9. C - 2. stupeň +  stará školka v doprovodu p. uč. Novákové, 8. B -  nová školka – doprovod zajistí p. uč. Nováková do konce příštího týdne. Seznamy žáků odevzdají zástupci Školního parlamentu do 3. 12. 2018.
 6. Informace o „Vánočním přání“ pro žáky naší školy (zážitkové) – v hale bude umístěna krabice na přání, během adventu budou vylosovány 3 přání, která budou žákům splněna. Podrobnější informace předají třídní učitelé svým kolektivům na třídnických hodinách.
 7. Schůzky se nezúčastnili zástupci 9. A.

2. schůzka 18. 10. 2018

 1. Podpora o.p.s. Život dětem (pro vážně nemocnou Nikolku) – prodej předmětů – reflexní delfín (35,-), náramek (30,-), magnet (30,-), káva (40,-). Předměty lze zakoupit každé úterní ráno před vyučováním v učeně P7 u Mgr. Vladimíry Novákové. 
 2. Zástupci třídy 8. A navrhli uspořádání „Halloweenského dne“ – bude projednáno s vedením školy, Rada parlamentu bude včas informována.
 3. Třída 6. B projevila zájem o uspořádání „Halloweenské diskotéky“ dne 31. 10. 2018 pro všechny žáky od 3. tříd.
 4. Diskuze o návrzích na soutěž třídních kolektivů.
 5. Schůzky Školního parlamentu se nezúčastnili zástupci třídy 5. C.

1. schůzka 13. 9. 2018

 1. Uvítání nových členů ze třetích ročníků, informační nástěnka je umístěna u kanceláře školy.
 2. Seznámení s funkcí a činností Školního parlamentu
 3. Volba Rady parlamentu
 • za 6. ročník – 1 člen třídy 6.A
 • za 7. ročník – 1 člen třídy 7. A 
 • za 8. ročník – 1 člen třídy 8. A 
 • za 9. ročník – 2 členové třídy 9. A 

 4.  Členové parlamentu odsouhlasili v pokračování finanční podpory sdružení AVES

 5.  Schůzky se nezúčastnili zástupci 4. B, 5. B, 6. B, 8. B